Karol Bołoz Antoniewicz. Kapłan – Misjonarz – Poeta

  • Franciszek Ziejka Franciszek Ziejka, ur. w 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. Studia z fi lologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1971), habilitacja (1982), profesor nadzwyczajny (1991), a następnie profesor zwyczajny (1998) w tym samym uniwersytecie. W latach 1988-1989 funkcja wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, natomiast dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1993-1999. Od roku 1996 kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2002-2005 przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od roku 2002 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek rad redakcyjnych licznych czasopism oraz autor licznych publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Za działalność publiczną i naukową wyróżniony wieloma nagrodami i orderami, między innymi: Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalerskim Orderem Legii Honorowej za zasługi dla rozwoju nauki polskiej oraz za rozwój współpracy naukowej i kulturalnej polsko-francuskiej

Abstrakt

Czasy narodowej niewoli: 1795-1918 zapisały się krwawymi kartami w naszych dziejach. Schyłek XVIII wieku przyniósł nam niejedno rozczarowanie, zawód, tragedię. Powodem do tego był przede wszystkim upadek państwa polskiego. Upadku tego nie zauważyli chłopi, którzy – jak pisał Stanisław Staszic – przykuci do pańszczyźnianego jarzma w masie swej (z wyjątkiem niektórych regionów, np. krakowskiego) nie posiadali świadomości narodowej i którym było obojętne, co się dzieje z Polską, ich – jak mówili także i później – „niedobrą macochą”. Pośród Polaków byli także – i to w sporej liczbie! – również tacy, którzy śmierć Ojczyzny przyjęli z radością. Byli to przede wszystkim przedstawiciele najwyższych sfer ówczesnej struktury społecznej, czyli arystokracji, która bez smutku i łez żegnała się z Polską, ochotnie spiesząc na organizowane czy to w Krakowie (5 sierpnia 1796) czy w Warszawie (17 sierpnia tegoż roku) uroczystości składania homagium obcym władcom.
Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Ziejka, F. (2017). Karol Bołoz Antoniewicz. Kapłan – Misjonarz – Poeta. Horyzonty Wychowania, 5(10), 17-38. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1106
Dział
Artykuły tematyczne