Granice wolności

  • Janusz Gajda Janusz Gajda, profesor zwyczajny, dr hab., humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący sekcji pedagogiki i psychologii, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Członek zwyczajny Między 134 narodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE). Obecnie, jako emerytowany profesor UMCS, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i kierownik Katedry Pedagogiki Kulturoznawczej. Autor blisko 300 publikacji, w tym 17 monografi i i 8 prac zbiorowych pod jego redakcją. Najważniejsze pozycje wydawnicze: Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów (1979); Telewizja a upowszechnianie kultury (1982); Telewizja młodzież kultura (1987); Samotność i kultura (1987); Środki masowego przekazu w wychowaniu (1988); Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (1989); Edukacja bez granic (1992); Oblicza miłości (1993); Wychowywać do prawdy? (1995); Wartości w życiu człowieka (1997); Honor godność człowieczeństwo (2000); Media w edukacji (2002); Antropologia kulturowa cz. I, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (2002); Pedagogika kultury w zarysie (2006).
Słowa kluczowe: WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ LUDZKA, PODMIOTOWOŚĆ, LIBERALIZM, FUNDAMENTALIZM, EDUKACJA DO WOLNOŚCI

Abstrakt

The keynote of the article is the statement that freedom as one the most appreciated values nowadays, of indisputable importance in every man’s life and in the lives of societies may assume completely different axiological tinge. Therefore, it demands that man be aware of moral principles of choices made and delineate on this basis the limits of his conduct. Detailed discussion refers to the analysis of the essence of freedom, its place in the hierarchy of values and connection with human dignity. Then, the author deals with external freedom and internal freedom as the basis for dignity-like human behaviours and his moral responsibility. Finally, he discusses freedom in a trap of liberalism and fundamentalism. The author leaves an open question about the limits of freedom in the context of contemporary socio-cultural events and situations, at the same time indicating the necessity of education towards freedom
Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Gajda, J. (2017). Granice wolności. Horyzonty Wychowania, 5(10), 121-134. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1113
Dział
Artykuły tematyczne