Prawa i wolność: wieloznaczność i perspektywy

  • Ottavio De Bertolis Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie profesor tegoż uniwersytetu. Od 1992 roku członek Towarzystwa Jezusowego. Publikacje: Il diritto in San Tommaso d’Aquino. Un’indagine fi losofi ca, Torino 2000; razem z F. Todescan, Tommaso d’Aquino, Padova 2003; Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso, Roma 2005. Autor wielu artykułów dla czasopisma „La Civiltà Cattolica” i jednocześnie jego współpracowni
Słowa kluczowe: WOLNOŚĆ OD, WOLNOŚĆ DO

Abstrakt

The Author in his article takes up the issue of human right and freedom. He analyzes the problem from philosophical and legal points of view. The point of departure is legal reality presented in various documents – legal sources, which are called: declarations of rights, constitutions, or legal instruments and their general understanding among people. From the ambiguity of legal understanding of human freedom, the Author differentiates two essential ones: „freedom from” perceived as space left for individual’s autonomy regarding state authorities’ interference, from which later in contemporary times human rights and constitutional freedom developed and „freedom to”, which is understood as state’s duty to provide essential political and economical spheres assuring man a dignifi ed life.
Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
De Bertolis, O. (2017). Prawa i wolność: wieloznaczność i perspektywy. Horyzonty Wychowania, 5(10), 175-192. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1116
Dział
Artykuły tematyczne