Gdy trudno zgodzić się z Bogiem. Jeremiasz i Jonasz – prorocy sprzeciwu

  • Renata Jasnos profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Wolność jest zawsze wyzwaniem, które otwierając przed
czło wiekiem nowe horyzonty, równocześnie odsłania jego wielkość
lub małość. Człowiek wielkiego serca i otwartego umysłu
jest świadomy paradoksów wolności i konieczności podejmowania
nieustannych wyborów, niosących ze sobą brzemię odpowiedzialności.
Biblijne księgi zawierają również świadectwa
zmagania się człowieka z własną wolnością i z Bogiem.

Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Jasnos, R. (2017). Gdy trudno zgodzić się z Bogiem. Jeremiasz i Jonasz – prorocy sprzeciwu. Horyzonty Wychowania, 5(10), 289-299. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1121