Marian Śnieżyński, Sztuka dialogu – teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość.

  • Józef Kuźma Nieaktualne: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Abstrakt

Profesor Marian Śnieżyński jest wybitnym teoretykiem dydaktyki i dialogu edukacyjnego, cenionym przez młodych pedagogów, zwłaszcza studentów. Dotychczas opublikował takie monografi e jak: Nauczanie wychowujące (1995), Zarys dydaktyki i dialogu (1998), Dialog edukacyjny (2001), z których każda spotkała się z dużym zainteresowaniem na rynku wydawniczym. Recenzowana książka poświęcona sztuce dialogu jest twórczą kontynuacją studiów teoretycznych i badań empirycznych z zakresu fi lozofi i i dydaktyki dialogu.
Opublikowane
2017-02-24
Jak cytować
Kuźma, J. (2017). Marian Śnieżyński, Sztuka dialogu – teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość. Horyzonty Wychowania, 5(10), 342-345. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1129