Recenzja

  • Sergiusz Bober Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Siewierski, T. (2016). Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 276 + ilustracje.
Opublikowane
2017-09-05
Jak cytować
Bober, S. (2017). Recenzja. Horyzonty Wychowania, 16(37). Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1286