Siewierski, T. (2016). Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 276 + illustrations.

  • Sergiusz Bober
Opublikowane
2017-06-08
Jak cytować
Bober, S. (2017). Siewierski, T. (2016). Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 276 + illustrations. Horyzonty Wychowania, 16(37), 149-153. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1322