Edytorial: Wizerunek naukowca w mediach

  • Anna Ryłko-Kurpiewska Uniwersytet Gdański
  • Małgorzata Łosiewicz Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Prezentowany zbiór tekstów to interdyscyplinarne studia dotyczące kreślonego przez media wizerunku ludzi nauki, nauczycieli akademickich i naukowców. Zawarta tu refleksja dotyczy postrzegania zawodu w świetle informacji ukazujących się w sieci, prasie czy przekazie radiowym, które relacjonują zmieniający się obraz naukowca. Okazuje się, że nauka polska w obliczu ciągłych zmian staje się coraz bardziej konkurencyjna, nowoczesna i innowacyjna. Wiąże się to z szeregiem problemów badawczych ukazujących różne sposoby i formy wartościowania ludzi nauki...

Opublikowane
2017-11-21
Jak cytować
Ryłko-Kurpiewska, A., & Łosiewicz, M. (2017). Edytorial: Wizerunek naukowca w mediach. Horyzonty Wychowania, 16(39), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1440