POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSOBISTEJ JAKO PIERWOTNY WYZNACZNIK ORAZ WARUNEK SUKCESU OSOBISTEGO I BIZNESOWEGO

  • Henryk Bieniok Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość osobista, zaradność, ambicje, inicjatywa, aktywność osobista

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest projekt przemodelowania dotychczasowego sposobu nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedsiębiorczości w ogóle na przedsiębiorczość osobistą (zaradność życiową), która jest dopiero potem fundamentem każdej innej przedsiębiorczości (ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej, politycznej itd.).

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem jest powszechnie dosyć niski poziom przedsiębiorczości osobistej uczniów i studentów, której nie uczą w szkołach ponadpodstawowych, a nawet na uniwersytetach. Takie osoby są potem mało zaradne w życiu, o czym świadczą przeprowadzone liczne ankiety, wywiady i obserwacje ich zachowań w życiu osobistym i zawodowym.

PROCES WYWODU: Uczniowie i studenci nie potrafią rozwiązywać swoich licznych problemów w okresie ich gwałtownego rozwoju fizycznego i psychicznego. Obecne programy nauczania przedsiębiorczości tylko w małym stopniu są nastawione na taką wiedzę. Nie posiadają one większych wartości praktycznych odpowiednich do wieku tych młodych ludzi.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule autor stara się udowodnić, że dotychczasowy proces kształcenia w Polsce kompetencji miękkich związanych z przedsiębiorczością osobistą jest mało atrakcyjny oraz mało efektywny i nieskuteczny w życiu.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autor zarysował w artykule projekt reformy programowej zmierzającej do nauczania młodych ludzi przedsiębiorczości osobistej i zaradności życiowej. W ślad za tym powstaje atrakcyjny poradnik‑podręcznik pomagający rozwiązywać wiele problemów osobistych tych młodych ludzi. Projekt ten może być przedmiotem dalszej dyskusji programowej.

Biogram autora

Henryk Bieniok, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu
503 pulikacje w tym 44 książki

Bibliografia

Bieniok, H. (2016a). Zarządzanie biznesem i samym sobą. Warszawa: Difin.

Bieniok, H. (2016b). Istota przedsiębiorczości osobistej w kontekście zarządzania samym sobą. W: M. Kosała, M. Urbaniec i A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

Bieniok, H. (2016c). Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.

Bieniok, H. (2017). Rola przedsiębiorczości osobistej oraz zarządzania samym sobą w kreowaniu sprawnego przywództwa. W: P. Cabała i M. Tyrańska (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Emerson, R.W. (2015). Ralph Waldo Emerson. Cambridge: Harvard University Press.

Gilbert, M. (2013). Churchill: The Power of Words. London.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Opublikowane
2018-09-06
Jak cytować
Bieniok, H. (2018). POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSOBISTEJ JAKO PIERWOTNY WYZNACZNIK ORAZ WARUNEK SUKCESU OSOBISTEGO I BIZNESOWEGO. Horyzonty Wychowania, 17(42), 183-194. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174214