Education for whom and why? Managing the educational process of senior citizens

  • Żanetta Kaczmarek Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: lifelong education, successful ageing, university of the third age, health behaviours, educational programme

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: Determine student programme preferences in the context of a diagnosis

of their behaviour in terms of maintaining good health.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: How may the educational process be organized? What programme content do students expect? What behaviour, in terms of maintaining good health, do they exhibit? Methods: diagnostic survey, narrative interview, observation.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: It is demanded of our civilization that we engage in lifelong learning. The process of educating senior citizens demands diagnostic research, with a concern for its effects.

REASERCH RESULTS: The optimalization and management of the educational process: preparing an instructional programme with effective content and methods.

CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: the programme should facilitate the participation of the community and prepare people to anticipate events; intergenerational cooperation is recommended.

Biogram autora

Żanetta Kaczmarek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
doktor nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki;
adiunkt w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław;
kierownik Katedry i Zakładu Dydaktyki Szkoły Wyższej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław.

Bibliografia

Drucker, F. (2006). Innovation and Entrepreneurship. London: Routledge.

Gajda, J. (2012). Szkoła jako organizacja oparta na wiedzy. In: Trendy ve vzdelavani 2012. Olomouc: Informacni technologie a technicke vzdelavani, Dil 1.

Informator na rok akademicki 2017/2018. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Jaskot, K. (2002). Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin S.A.

Polityka dla seniorów do 2030. (2018). Gazeta Senior, 1, 9.

Słownik pojęć ekonomicznych. (2007). Biblioteka Gazety Wyborczej, vol. 9. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

The Bylaws of the University of the Third Age at the Medical University of Wroclaw. Retrieved from:http://www.utw.umed.wroc.pl/files/Regulamin_Organizacyjny_UTW.pdf (access: 10.03.2016).

The Regulation of the Council of Ministers of 04/08/2016 on the National Health Programme for the years 2016-2020, Journal of Laws of 2006, item 1492.

The schedule of the University of the Third Age at the Medical University of Wroclaw in the Academic year 2016/2017.

Retrieved from: http://www.utw.umed.wroc.pl/zajecia.html (access:10.03.2017).

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Kaczmarek, Żanetta. (2019). Education for whom and why? Managing the educational process of senior citizens. Horyzonty Wychowania, 17(44), 19-29. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1559