Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes

Słowa kluczowe: Co-creating services, educational services

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to identify opportunities of shaping active attitudes of students inherent in the very essence of educational services and the evaluation of the current degree of involvement of students of postgraduate in contributing to educational services.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: To achieve the objective of the article, the theoretical part is written based on literature studies (Polish and foreign). The empirical part uses the results of a survey conducted among students (223 persons) of postgraduate accounting courses at the Cracow University of Economics.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is divided into several parts, respectively: (1) Entrepreneurship is defined as an active attitude, (2) educational services are presented as a product co-created by the service provider and the customer, (3) results of the study on the evaluation of the active postgraduate student attitudes are presented, (4) conclusions of the study are provided and opportunities to activate students to co-create the educational service they use.

RESEARCH RESULTS: Literature studies indicate that in the essence of services (and in particular educational services), there are significant possibilities to shape the attitudes of their active participants. Empirical studies show, however, that this potential is not fully used. Only 50% of the participants of the study stated that the teachers allowed the students to actively influence the course of the classes. Every fourth participant admitted simultaneously they took advantage of such possibilities extensively.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATION: Full use of the possibilities inherent in the essence of the educational service to build enterprising attitudes requires changing the attitudes of the teachers in the first place. Because the study presented in the article was fragmentary it seems justified to conduct similar studies regarding other types of courses and among other teachers.

Biogram autora

Krzysztof Jonas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na UEk i UJ,

zainteresowania naukowe: rachunkowośc

Bibliografia

Białasiewicz, M. (2008). Przedsiębiorczość – pożądana kompetencja. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1, 7-16.

Bitner, M.J., Faranda, W.T., Hubbert, A.R., & Zeithaml, V.A. (1997). Customer Contributions and Roles in Service Delivery. International Journal of Service Industry Management, 8(3), 193-205.

Diaz-Mendez, M. & Gummesson, E. (2012). Value Co-creation and University Teaching Quality. Consequences of the European Higher Education Area (EHEA). Journal of Service Management, 23(4), 571-592.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Edvardsson, B., Gustafsson, A., & Roos, I. (2005). Service Portraits in Service Research: a Critical Review. International Journal of Service Management, 16(1), 107-121.

Jonas, A. (2014). Znaczenie marketingu usług dla rozwoju teorii i praktyki marketingu. In: Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi. Kraków: Wydawnictwo UEK, 110-128.

Kellogg, D.L., Youngdahl, W.E., & Bowen, D.E. (1997). On the Relationship Between Customer Participation and Satisfaction: Two Framework. International Journal of Service Management,

(3), 206-219.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Plé, L. (2013). How Does the Customer Fit in Relational Coordination? An Empirical Study in Multichannel Retail Banking. M@n@gement, 16(1), 1-30.

Rogozinski, K. (2007). Zarządzanie organizacją usługową – próba wypełnienia luki poznawczej. Współczesne Zarządzanie, 3, 5-12.

Sypniewska, B. (2016). Cechy i postawy przedsiębiorcze szansą własnej działalności gospodarczej. In: Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 422, 210-221.

Szczypa, P. (2015). Nauczanie rachunkowości – współczesne uwarunkowania i dylematy. In: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 388, 167-175.

Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35) 35, 73-91.

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic of Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-7.

Wach, K. (2014). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27.

Wiśniewska, D. (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów: efekty, możliwości,

trudności. Horyzonty Wychowania, vol. 15(34), 157-173.

Zdun, M. (2016). Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu. Horyzonty Wychowania, 15(35), 267-282.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Jonas, K., & Jonas, A. (2019). Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes. Horyzonty Wychowania, 17(44), 49-57. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1581