A Marriage of Happiness and Religious Beliefs in a Nutshell

Słowa kluczowe: szczęście, przekonania religijne, religia, psychologia pozytywna, jakość życia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zbadanie rozumienia związku szczęścia z przekonaniami religijnymi.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy zawiera się w pytaniu: Jak przedstawia się związek szczęścia z przekonaniami religijnymi w świetle przeprowadzonej analizy teorio- poznawczej? Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: Analizę literatury przedmiotu zapoczątkowało dokonanie wybranych ujęć szczęścia, między innymi w odniesieniu do psychologii pozytywnej. Następnie odniesiono się do kategorii „przekonania religijne”, wreszcie do zbadania związku pomiędzy analizowanymi kategoriami. Wreszcie uwaga została skupiona wokół wniosków wypływających z tejże analizy.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Szczęście, uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym zasadniczo osobowością człowieka i wydarzeniami, które pojawiają się w jego życiu, jest powiązane z przekonaniami religijnymi. Osoby religijne wykazują większą tendencję do bycia szczęśliwymi. Zachodzi zatem korelacja pomiędzy przekonaniami religijnymi a szczęściem.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzona analiza przedmiotu badań wydobywająca aspekty psychologii pozytywnej, takie jak między innymi szczęście, poczucie sensu życia, wskazała na ważny czynnik kształtujący postawy pozytywne wobec trajektorii życiowej, jakim są przekonania religijne. Tymże zagadnieniem warto zająć się w przyszłości w kontekście kształtowania dojrzałej osobowości człowieka, na którą niewątpliwie mają wpływ przekonania religijne, ich jakość rozpatrywana w kategorii jakości życia duchowego, jakości życia w ogólności.

Bibliografia

Brülde, B. (2010). Happiness, morality, and politics. Journal of Happiness Studies, 11, 567-583. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-010-9207-9

Chittister, J. (2011). The monastery of the heart. An invitation to a meaningful life. Bluebridge.

Czapiński, J. (Ed.). (2022). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (J. Kowalczewska, J. Radzicki, J. Suchecki, M. Szuster & A. Tarłowski, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

De Lange, N. (1986). Judaism. Oxford University Press.

Diener, E., & Seligman, M. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(1), 81-84. http:// dx.doi.org/10.1111/1467-9280.00415

Ferguson, W. (2002). Happiness. Canongate Books.

History. (n.d.). National Research Centre. https://nrc.sci.eg/about-us

Koenig, H.G., McCullough, M., & Larson, D.B. (2001). Handbook of religion and health. Oxford University Press.

Kosmin, B.A. & Lachman, S.P. (1993). One nation under God: Religion in contemporary American society. Harmony Books.

Lafitte, G., & Ribush, A. (2002). Happiness in a material world. Lothian Books.

Levin, J. (2013). Religion and happiness among Israeli Jews: Findings from the ISSP religion III survey. Journal of Happiness Studies, 15, 593-611. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-013-9437-8

Legatum Institute. (2015). The 2015 Legatum Prosperity Index. https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/2833

Lewis, C. & Cruise, S. (2006). Religion and happiness: Consensus, contradictions, comments and concerns. Mental Health, Religion & Culture, 9(3), 213-225. https://doi. org/10.1080/13694670600615276

Lyubomirsky, S., Dickerhoof, R., Boehm, J.K., & Sheldon, K.M. (2011). Becoming happier takes both a will and a proper way: An experimental longitudinal intervention to boost well-being. Emotion, 11(2), 391-402. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4380267/pdf/nihms498139.pdf

More, H., & Gwatkin, (n.d.). (1796). The search after happiness: A pastoral drama. Printed and sold by William Spotswood, no. 55 Marlborough-Street.

Pegis, A.C. (1950). The wisdom of catholicism. Michael Joseph.

Popova, O. (2010, October 1). Can Religion Insure Against Aggregate Shocks to Happiness? The Case of Transition Countries. CERGE-EI Working Paper Series No. 425. http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.1699984

Ridington, R., & Ridington, J. (2013). Where happiness dwells: A history of the Danezaa first nations. UBC Press.

Pursuit of Happiness (n.d.). Martin Seligman. https://www.pursuit-of-happiness.org/ history-of-happiness/martin-seligman-psychology/

Sharpe, K. (2005). The pursuit of happiness: Evolutionary origins, psychological research, and implications for implicit religion. Implicit Religion, 8(2), 118-132. https://doi.org/10.1558/imre.v8i2.118

Snow, N.E., & Trivigno, F.V. (2016). The philosophy and psychology of character and happiness. Routledge.

Sung-Gun K., (2010). Religion and happiness – the case of managerial/professional job holders within contemporary South Korea. discourse201, 13(4), 127-157.

Szymańska, M. (2017). Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Toussaint, L., & Friedman, P. (2008). Forgiveness, gratitude, and well-being: The mediating role of affect and beliefs. Journal of Happiness Studies, 10(6), 635-654.

Veenhoven, R. (2009). False promise of happiness. Journal of Happiness Studies, 10, 385-386.

Villani, D., Sorgente, A., Iannello, P., & Antonietti, A. (2019, July 9). The role of spirituality and religiosity in subjective well-being of individuals with different religious status, Frontiers in Psychology, 10:1525. https://doi:10.3389/fpsyg.2019.01525

Wangu, M.B. (1993). Buddhism. Facts on File.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
Hamling, A. (2022). A Marriage of Happiness and Religious Beliefs in a Nutshell. Horyzonty Wychowania, 21(60), 125-131. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2160.13