Images of the Body and Corporeality of Indigenous Australians at the Dawn of the 21st Century (Based on Bruce Chatwin’s Perspective and Selected Films)

Słowa kluczowe: aborygeni australijscy, Bruce Chatwin, songlines, filmy o Australii, kino postkolonialne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest zbadanie, jaki obraz rdzennych mieszkańców Australii wyłania się ze znanej powieści Bruce Chatwina Pieśni stworzenia [Songlines] (1987/2008) oraz wybranych obrazów filmowych nakręconych na przełomie XX i XXI wieku, podejmujących tematykę kultury australijskich Aborygenów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza dzieła literackiego i filmowego zostanie tu przeprowadzona w perspektywie antropologicznej i postkolonialnej, wpisuje się również w szeroko pojętą somapoetykę.

PROCES WYWODU: W części pierwszej autor koncentruje się na sposobie przedstawiania postaci kobiecych i męskich. W części drugiej analizuje bardziej złożone portrety: artystów, myśliwych ,„aktorów” oraz silnych osobowości, by zakończyć na motywie śmierci.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku analizy powieść Chatwina jawi się jako tekst o wielu przemilczeniach, ukazujący obraz wybiórczy, naznaczony etnocentryzmem autora i jego nie dość wnikliwym podejściem do odmienności kulturowej. Wcześniejsze obrazy filmowe również nie ukazują ich wiarygodnego wizerunku. Późniejsze filmy nie tylko jednak pogłębiają rozumienie uwarunkowań historycznych i współczesnych, ale również udzielają głosu przedstawicielom tej najstarszej kultury świata.

WNIOSKI, INNOWACJE REKOMENDACJE: Wnioski z analizy badanego materiału zachęcają do bardziej krytycznej lektury powieści Chatwina. Wskazują również na filmowe obrazy ukazujące rdzennych Australijczyków w sposób wolny od kontekstu postkolonialnego, ich odmienną wrażliwość i cielesność.

Bibliografia

Chatwin, B. (1988). The Songlines. Pan Books.

Chatwin, B. (2011). Świat nomadów [It's a nomad nomad world] (A. Pokojska, (Trans.). Zeszyty Literackie, 2(114), 53-58.

Cooke, R. (2017, August). The crankhandle of history. The Monthly. https://www.themonthly.com.au/issue/2017/september/1504188000/richard-cooke/crankhandle-history#mtr

Daley, P. (2017, October 15). Travel and endless talk connected me to details Chatwin’s Songlines missed. The Guardian. https://www.theguardian.com/australia-news/postcolonial-blog/2017/oct/16/travel-and-endless-talk-connected-me-to-details-chatwins-songlines-missed

Dalsgård, A.L. (2018) Nogami na ziemi. Rola ciała w etnografii przedtekstowej (E. Klekot, Trans.). Teksty Drugie, 1, 154-172.

Heer, R. de & Djigirr, P. (Directors.). (2006). Ten Canoes [Film]. Adelaide Film Festival.

Le Clézio, J.-M.G. (1980). Désert. Gallimard.

Łebkowska, A. (2011). Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki. Teksty Drugie, 4, 11‑27.

Mudrooroo (2001). Reinkarnacja (L. Amber, Trans.). In L. Amber (Ed.), Billabong. Poezja australijska (pp. 33-34). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nahirny, R. (2014). Wobec tajemnicy. Czas snu w kinie postkolonialnej Australii. In I. Topp, P.J. Fereński & R. Nahirny (Eds.), Sny w kulturze: szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi (pp. 41-49). Wydawnictwo “Korporacja Polonia”. https://www.academia.edu/9950403/Wobec_tajemnicy_Czas_Snu_w_kinie

Nicholls, Ch. (2019). A wild roguery: Bruce Chatwin’s The Songlines reconsidered. Text Matters, 9. https://doi.org/10.18778/2083-2931.09.02

Noyce, Ph. (Director). (2002). Rabbit-Proof Fence [Film]. Australian Film Commission.

Roeg, N. (Director). (1971). Walkabout [Film]. 20th Century Fox.

Rogowska-Stangret, M. (2016). Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej. Fundacja Terytoria Książki.

Thornton, W. (Director.). (2009). Samson and Delilah [Film]. CAAMA Productions.

Walczak, A. (2021). Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 3(35), 13-29. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/h/article/view/29594

Weir, P. (Director). (1977). The Last Wave [Film]. Australian Film Commission, Ayer Productions.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Żmidziński, J. (2023). Images of the Body and Corporeality of Indigenous Australians at the Dawn of the 21st Century (Based on Bruce Chatwin’s Perspective and Selected Films). Horyzonty Wychowania, 22(62), 21-30. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.04
Dział
Artykuły tematyczne