Edytorial: Cielesność i podmiot

Abstrakt

We współczesnym dyskursie humanistyczno-społecznym pytania o ciało i cielesność zaczynają stopniowo wyprzedzać pytania o podmiot i jego tożsamość badane z perspektywy „zastanych” paradygmatów. Także dotychczasowe wypowiedzi o podmiocie w-cielonym lub ucieleśnionym coraz częściej poddawane są krytyce. Współczesne podejścia do ciała i cielesności przestawiają zwrotnicę w narracjach o podmiotowości, podmiocie i jego tożsamości, która – zapośredniczona w ciele i cielesności – tworzy się w cyklach życia, jak i w doświadczeniach granicznych, w wyniku których doświadcza się zmian somatycznych, przeżyć kryzysowych, traumy itp.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Walczak, A. (2023). Edytorial: Cielesność i podmiot. Horyzonty Wychowania, 22(62), 7. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.02