Crisis of Parental Conflict: Impact on Children and Families

Słowa kluczowe: kryzys, dziecko, rodzina, dzieciństwo, konflikt rodzicielski

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zrozumienie wpływu konfliktu rodzicielskiego na dzieci i rodzinę. Konflikty rodziców to traumatyczne sytuacje spowodowane powtarzającymi się nieporozumieniami, które dotykają dzieci i rodziny. Generują niepokój, zmartwienia i zakłopotanie, zaburzając regulację emocjonalną i zdolności społeczne dzieci, potencjalnie prowadząc do ich problemów behawioralnych i słabych wyników w nauce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy niniejszego opracowania stanowi zagadnienie wpływu konfliktu rodziców na dzieci i zrozumienie jego negatywnego oddziaływania na ich dobrostan emocjonalny, psychologiczny i relacyjny. Do zbadania wpływu konfliktu rodziców na dzieci wykorzystano szczegółowo materiał referencyjny, zastosowano również metodologię samo- opisu i bezpośredniej obserwacji.

PROCES WYWODU: Po omówieniu wpływu konfliktów domowych na samoocenę dzieci zaprezentowano kwestie poznawczych i emocjonalnych dysregulacji, związku pomiędzy odpornością, ryzykiem i kryzysem, potrzeby rozwijania wytrwałości oraz wpływu wartości kulturowych na jej rozwój, zagadnienia związane z płcią oraz wczesną interwencją.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Konflikty rodzicielskie mają znaczący wpływ na subiektywny dobrostan dziecka. Długotrwały stres może prowadzić do zaburzeń snu, osłabienia układu odpornościowego i chronicznych problemów zdrowotnych. Długotrwałe nieporozumienia mogą mieć wpływ na relacje, umiejętność stawiania granic i kontrolę emocjonalną i mogą utrzymywać się również w dorosłym życiu dziecka.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Aby rozwiązać problem długotrwałych konfliktów rodziców, konieczne są interwencje na różnych poziomach. Poradnictwo i terapia zapewniają dzieciom bezpieczne środowisko, w którym mogą przepracowywać swoje uczucia i wzmacniać umiejętności radzenia sobie. Mediacje wspierają rodziców w procesie separacji lub rozwodu, stawiając na pierwszym miejscu dobro ich dzieci. Holistyczne podejście, uwzględniające zarówno argumenty, jak i ich skutki, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilnej dynamiki rodziny i dobrego dzieciństwa.

Bibliografia

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.

Buehler, C., Krishnakumar, A., Stone, G., Anthony, C., Pemberton, S., Gerard, J., & Barber, B.K. (1998). Interparental conflict styles and youth problem behavior: A two sample replication study. Journal of Marriage and the Family, 60(1), 119–132.

Brock, R.L., & Kochanska, G. (2016). Inter parental conflict, children’s security with parents, and long-term risk of internalizing problems: A longitudinal study from ages 2 to 10. Development and Psychopathology, 28(1), 45–54. https://doi.org/10.1017/S0954579415000279

Brummert Lennings, H.I., & Bussey, K. (2017). The mediating role of coping self-efficacy beliefs on the relationship between parental conflict and child psychological adjustment. Social Development, 26(4), 753–766. https://doi.org/10.1111/sode.12241

Cummings, E.M., & Davies, P. (1994). Children and marital conflict: The impact of family dispute and resolution. Guilford Press.

Cummings, E.M., Schermerhorn, A.C., Davies, P.T., Goeke‐Morey, M.C., & Cummings, J.S. (2006). Interparental discord and child adjustment: Prospective investigations of emotional security as an explanatory mechanism. Child development, 77(1), 132–152.

Davies, P.T., & Cummings, E.M. (1994). Inter-parental conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. Psychological Bulletin, 116(3), 387–411.

Dou, K., Li, J.-B., Wang, Y.-J., Li, J.-J., Liang, Z.-Q., & Nie, Y.-G. (2019). Engaging in prosocial behavior explains how high self-control relates to more life satisfaction: Evidence from three Chinese samples. PLoS ONE, 14(10), e0223169. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223169

Dutton, D. (2000). Witnessing parental violence as a traumatic experience shaping the abusive personality. Journal of Aggression Maltreatment & Trauma, 3(1), 59–67.

Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. In R.A. Hinde, & J. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families: Mutual influences (pp. 105–118). Clarendon Press.

Doh Fia, S. (2020). Efficacy of integrative behavioural couples therapy and cognitive behavioural therapy in reducing conflict and violence-related marital distress. European Scientific Journal, 16(20), 66. https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n20p66

Grych, J.H., & Fincham, F.D. (1990). Inter-parental conflict and children’s adjustment: A cognitive contextual framework. Psychological Bulletin, 108(2), 267–290.

Harold, G.T., & Conger, R.D. (1997). Marital conflict and adolescent distress: The role of adolescent awareness. Child Development, 68(2), 333–350.

Hetherington, E., Cox, M., & Cox. R. (1985). Long-term effects of divorce and remarriage on the adjustment of children. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24(5), 518–530.

Hosokawa, R., & Katsura, T. (2017). Marital relationship, parenting practices, and social skills development in preschool children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s13034-016-0139-y

Howell, K., Barnes, S., Miller, L., & Graham-Bermann, S. (2016). Development variations in the impact of intimate partner violence exposure during childhood. Journal of Injury and Violence Research, 8(1), 43–57.

Huang, C., Vikse, J., Lu, S., & Yi, S. (2015). Children’s exposure to intimate partner violence and early delinquency. Journal of Family Violence, 30, 953–965.

Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2000). Interparental conflict and parenting behaviors: A meta-analytic review. Family Relations, 49(1), 25–44. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00025.x

Lavy, S. (2020). A review of character strengths interventions in twenty-first-century schools: Their importance and how they can be fostered. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 573–596. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9700-6

Masten, A.S., & Motti-Stefanidi, F. (2020). Multisystem resilience for children and youth in disaster: Reflections in the context of COVID-19. Adversity and Resilience Science, 1(2), 95–106.

Morrison, D.R., & Coiro, M.J. (1999). Parental conflict and marital disruption: Do children benefit when high conflict marriages dissolve? Journal of Marriage and the Family, 61(3), 626–637.

Patterson, G.R. (1982). Coercive family process. Castalia Press.

Prime, H., Wade, M., & Browne, D.T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631–643.

Seiffge-Krenke, I., & Kollmar, F. (1998). Discrepancies between mothers’ and fathers’ perceptions of sons’ and daughters’ problem behavior: A longitudinal analysis of parent-adolescent agreement on internalizing and externalizing problem behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39(5), 687–697. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00368

Shek, D.T.L., & Chai, W. (2020). The impact of positive youth development attributes and life satisfaction on academic well-being: A longitudinal mediation study. Frontiers in Psychology, 11, 2126– 2126. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02126

Troxel, W.M., & Matthews, K.A. (2004). What are the costs of marital conflict and dissolution to children’s physical health? Clinical Child and Family Psychology Review, 7(1), 29–57. https://doi.org/10.1023/b:ccfp.0000020191.73542.b0

Vandewater, E.A., & Lansford, J.E. (1998). Influences of family Structure and parental conflict on children’s well-being. Family Relations, 47(4), 323–330. https://doi.org/10.2307/585263

White-Koning, M., Arnaud, C., Dickinson, H.O., Thyen, U., Beckung, E., Fauconnier, J., McManus, V., Michelsen, S.I., Parkes, J., Parkinson, K., Schirripa, G., & Colver, A. (2007). Determinants of child-parent agreement in quality-of-life reports: A European study of children with cerebral palsy. Pediatrics, 120(4), e804-814. https://doi.org/10.1542/peds.2006-3272

Zaslow, M.J. (1989). Sex differences in children’s response to parental divorce: 2. Samples, variables, ages, and sources. American Journal of Orthopsychiatry, 59(1), 118–141.

Zhou, Z., Shek, D.T.L., Zhu, X., & Lin, L. (2021). The influence of moral character attributes on adolescent life satisfaction: The mediating role of responsible behavior. Child Indicators Research, 14(3), 1293–1313. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09797-7

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Nangia, V. (2023). Crisis of Parental Conflict: Impact on Children and Families. Horyzonty Wychowania, 22(64), 71-82. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.08