Dealing with Death: Crisis and Resilience in Adolescent Boys

Słowa kluczowe: młodzież, śmierć, ojciec, odporność, studium przypadku

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zbadanie sposobów radzenia sobie w życiu przez młodych chłopców doświadczających straty ojca. Artykuł koncentruje się na badaniu zmian wprowadzanych przez chłopców, rozwijaniu mechanizmów radzenia sobie w życiu oraz przyjmowanych męskich rolach w rodzinie. Dodatkowo autor analizuje sposoby, za pomocą których rodzina może wesprzeć proces radzenia sobie w życiu i przystosowania po śmierci ojca.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W niniejszym badaniu wykorzystano metodologię studium przypadku skupioną na zrozumieniu życia dwóch dorastających chłopców, którzy doświadczyli w dzieciństwie śmierci ojców.

PROCES WYWODU: Artykuł skupia się na pięciu tematach: dynamice rodziny, przemianach życiowych z ojcami i bez nich, zmianie ról rodzinnych po stracie ojców, obecnej sytuacji i przyszłych celach.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Jakościowa analiza danych ujawniła, że systemy przekonań uczestników, wsparcie rodzinne i dążenie do przyszłych celów pomogły im zachować odporność w tym doświadczeniu.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Chociaż większość badań zazwyczaj podkreśla negatywny wpływ śmierci bliskich osób na ludzi, niniejsze badanie pokazuje, w jaki sposób – w zależności zarówno od czynników osobistych, jak i czynników środowiskowych – jednostki mogą nabrać odporności na tak trudne doświadczenia życiowe. Pomocą w takich sytuacjach mogą służyć przedstawione w artykule strategie interwencji i radzenia sobie dzięki poradnictwu, dostępności sieci wsparcia oraz połączonych wysiłków państwa i instytucji edukacyjnych.

Bibliografia

Antonovsky, A. (1987). Unravelling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass Inc.

Antonovsky, A., & Sourani, T. (1988). Family sense of coherence and family adaptation. Journal of Marriage and the Family, 50, 79–92. http://dx.doi.org/10.2307/352429

Ariès, P. (1975). Western attitudes toward death: From the Middle Ages to the present (P.M. Ranum, Trans.). John Hopkins University Press.

Beck, A.T. (1964). Thinking and depression: II. Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10(6), 561–571.

Dennett, D. (1984). Elbow room: The varieties of free will worth wanting. MIT Press.

Dickey, S. (2010). The pleasures and anxieties of being in the middle: Emerging middle-class identities in urban South India. Modern Asian Studies, 46(3), 559–599

Fernandes, L. (2006). India’s new middle class: Democratic politics in an era of economic reform. University of Minnesota Press

Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34(4), 416–430. https://doi.org/10.1177/0002764291034004003

Gersten, J.C., Langner, T.S., Eisenberg, J.G., & Orzeck, L. (1974). Child behavior and life events: Undesirable change or change per se? In B.S. Dohrenwend, & B.P. Dohrenwend (Eds.), Stressful life events: Their nature and effects (pp. 159–170). John Wiley & Sons.

Gooptu, N. (Ed.). (2013). Enterprise culture in neoliberal India: Studies in youth, class, work and media. Routledge.

Gulati, N. (2021). Philippe Aries, childhood and the everyday. Contemporary Education Dialogue, 19(1), 132–155. https://doi.org/10.1177/09731849211053180

Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006

Jeffrey, C. (2010). Timepass: Youth, class, and time among unemployed young men in India. American Ethnologist, 37(3), 465–481.

Kalisch, R., Müller, M.B., & Tüscher, O. (2015). A conceptual framework for the neurobiological study of resilience. Behavioral and Brain Sciences, 38, e92. https://doi.org/10.1017/S0140525X1400082X

Lukose, R.A. (2009). Liberalization’s children: Gender, youth, and consumer citizenship in globalizing India. Duke University Press.

Masten, A.S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238.

Miller, P., & Rose, N. (2008). Governing the present: Administering economic, social and personal life. Polity Press.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Sage.

Putnam, R.D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Solimano, A. (2014). Economic elites, crises, and democracy: Alternatives beyond neoliberal capitalism. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199355983.001.0001

Trask-Tate, A., Cunningham, M., & Lang-DeGrange, L. (2010). The importance of family: The impact of social support on symptoms of psychological distress in African American girls. Research in Human Development, 7(3), 64–182.

Wagnild, G., & Young, H. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165–178.

Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenges. Family Processes, 35(3), 261–281. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00261.x

Walsh, F. (2012). Facilitating family resilience: Relational resources for positive youth development in conditions of adversity. In M. Ungar (Ed.), The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice (pp. 173–185). Springer.

Weber, M. (1958). The religion of India: The sociology of Hinduism and Buddhism (H.H. Gerth & D. Martindale, Trans.). The Free Press.

Werner, E.E. (1995). Resilience in development. Current Directions in Psychological Science, 4(3), 81–84. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772327

Yates,T., Egeland, B., & Sroufe, L.A. (2003). Rethinking resilience: A developmental process perspective. In U.S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversities (pp. 243–266). Cambridge University Press.

Young, M. (1958). The rise of the meritocracy, 1870–2033. Thames & Hudson.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Saini, D. (2023). Dealing with Death: Crisis and Resilience in Adolescent Boys. Horyzonty Wychowania, 22(64), 59-69. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.07