Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, red. naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 221.

  • Bożena Sieradzka-Baziur (rec.) Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2016-02-11
Jak cytować
Sieradzka-Baziur (rec.), B. (2016). Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, red. naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 221. Horyzonty Wychowania, 13(27). Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/296