Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący, przekł. Alina Kopciak, Oficyna Naukowa 2010, ss. 194.

  • Jarosław Jagieła Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2015-06-22
Jak cytować
Jagieła, J. (2015). Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący, przekł. Alina Kopciak, Oficyna Naukowa 2010, ss. 194. Horyzonty Wychowania, 13(27), 170-175. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/298