Zaufanie jest możliwe. O terapii lęku i samotności osób z "syndromem sekty"

  • Mariusz Gajewski Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

W artykule zatytułowanym: „Zaufanie jest możliwe, czyli o tym, jak w terapii oswajać uczucie lęku i samotności osób z syndromem sekty” podjęty został problem psychoterapii osób poddanych psychomanipulacji, z jaką spotykamy się w kontrowersyjnych grupach kultowych.

W pierwszej części artykułu omówiony został tzw. syndrom sekty, nazywany przez niektórych autorów syndromem indoktrynacji. Do najważniejszych jego elementów zaliczono: w warstwie moralnej upośledzenie hierarchii wartości. Ujmując problem z psychologicznego punktu widzenia wskazano, że stan ten przejawia się głównie w upośledzeniu zdrowia psychicznego i dysfunkcji relacji interpersonalnych. W artykule zwrócono szczególną uwagę na dwie zmienne, które towarzyszą owemu syndromowi, tj.: poczuciu lęku i doświadczaniu stanów izolacji i osamotnienia.

W części zatytułowanej „Oswoić lęk, pokonać samotność i z nadzieją wyjść im naprzeciw” poddano analizie wybrane zagadnienia dotyczące lęku i samotności wskazując na konieczność wychodzenia naprzeciw owym uczuciom, celem ich przezwyciężania.

W ostatniej części zatytułowanej: „Terapia – czyli kroczyć z nadzieją w przyszłość” podjęto w sposób pogłębiony zagadnienie psychoterapii wskazując na ewentualne trudności na które może natrafić terapeuta pracujący z osobami charakteryzującymi się wysokim poziomem patologicznego lęku będącego wynikiem przebywania w destrukcyjnym ruchu religijnym.

Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Gajewski, M. (2011). Zaufanie jest możliwe. O terapii lęku i samotności osób z "syndromem sekty". Horyzonty Wychowania, 10(19), 73-94. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/311
Dział
Artykuły tematyczne