Lęki "homo loquens" i "homo scribens"

  • Bożena Sieradzka-Baziur Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Abstrakt

W artykule Lęki  homo loquens i homo scribens zostało pokazane zjawisko pochodzenia języka, a także jego funkcje. Podkreślono znaczenie języka jako narzędzia służącego do przekazywania myśli oraz narzędzia działania. Zasadnicza część tekstu dotyczy lękotwórczego aspektu używania języka. Przedstawiony został w nim lęk lingwistyczny czyli  nieprzyjemny stan emocjonalny, który charakteryzuje  się przeżywaniem niepokoju, strachu, stresu z powodu rzeczywistej lub przewidywanej komunikacji językowej a także  jego odmiana − lęk lingwistyczno-mityczny związany z wiarą człowieka mówiącego i  piszącego w sprawczą moc słowa. W artykule zostały też podane niektóre sposoby redukowania lęku związanego z używaniem języka.

Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2011). Lęki "homo loquens" i "homo scribens". Horyzonty Wychowania, 10(19), 125-148. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314
Dział
Artykuły tematyczne