Konflikt kulturowy w społeczeństwach wielokulturowych zagrożeniem dla człowieka

  • Jerzy Nikitorowicz Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN

Abstrakt

We współczesnych społeczeństwach pluralistycznych, zmiennych i dynamicznych, kładzie się nacisk na integrację i konsens, jednocześnie coraz częściej zauważa się problemy dzielące i konfliktogenne, jak sprzeczności wartości, potrzeb i interesów. Wielu teoretyków konfliktu (między innymi C. Wright Mills, R. Dahrendorf, R. Collins) koncentruje się na konfliktach pomiędzy różnymi rasami, grupami etnicznymi, narodowościowymi, religijnymi, jak też na konfliktach: ekonomicznym, płci, klasowym itp......
Opublikowane
2010-12-30
Jak cytować
Nikitorowicz, J. (2010). Konflikt kulturowy w społeczeństwach wielokulturowych zagrożeniem dla człowieka. Horyzonty Wychowania, 9(18), 91-104. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/339
Dział
Artykuły tematyczne