Lęki o wychowanie

  • Sebastian Taboł

Abstrakt

Wiele dyskusji naukowych odbywających się współcześnie na temat wychowania, dotyczy kryzysu tego procesu i lęku o to, w którą stronę ma on podążać. Lęk o obraz wychowania jest spowodowany rozchwianym i niestabilnym systemem aksjologicznym, upadkiem autorytetów oraz zahamowaniem transmisji wzorów i zasad współżycia społecznego. Rozważając zagadnienie wychowania, należy podkreślić fakt, że człowiek w swoim życiu pełni wiele ról społecznych. Każda z tych ról wymaga innych zadań, które czasem mogą stać do siebie w opozycji....
Opublikowane
2010-12-30
Jak cytować
Taboł, S. (2010). Lęki o wychowanie. Horyzonty Wychowania, 9(18), 239-247. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/347