Kilka uwag o przemianach w edukacji w warunkach globalizacji

  • Aleksandra Żurowska

Abstrakt

Współczesny świat jawi się jako okres przeobrażeń w niemalże każdej sferze życia. Procesom transformacyjnym nadano miano globalizacji. Mimo iż termin ten po raz pierwszy pojawił się w literaturze początkiem lat 60., to ostatnia dekada obfituje w rozmaite opisy tego zjawiska. Ilość prac, monografii, artykułów poświęconych globalizacji zdumiewa. Globalizacja jest wysoce złożonym zjawiskiem natury społecznej, kulturowej, politycznej, ekonomicznej i technologicznej. Termin ten ma obecnie wiele znaczeń, jest pojęciem wielowymiarowym.....
Opublikowane
2010-06-30
Jak cytować
Żurowska, A. (2010). Kilka uwag o przemianach w edukacji w warunkach globalizacji. Horyzonty Wychowania, 9(17), 165-174. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/364