Tożsamość kapłana i jego postawa wobec świata w nauczaniu Jana Pawła II

  • Michał Lukoszek

Abstrakt

Być kapłanem dzisiaj to tytuł jednego z rozdziałów jubileuszowej refleksji Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy Jego święceń kapłańskich. Można powiedzieć, że to krótkie zdanie wyraża problem zawsze ważny i aktualny, również w czasach nam współczesnych. Kim jest kapłan? Jakie jest jego posłannictwo? Co określa jego tożsamość? Czy wreszcie, czego od niego oczekują ludzie? To zaledwie niektóre tylko pytania, jakie nasuwają się w refleksji nad wspomnianą frazą....

Opublikowane
2010-06-30
Jak cytować
Lukoszek, M. (2010). Tożsamość kapłana i jego postawa wobec świata w nauczaniu Jana Pawła II. Horyzonty Wychowania, 9(17), 188-203. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/366