Kościół w świecie nowych technologii. Analiza stron internetowych polskich zakonów i zgromadzeń zakonnych

  • Karolina Pawełek Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie
  • Leszek Porębski Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie
Słowa kluczowe: internet, strony internetowe, instytucje religijne, zakony

Abstrakt

Problem wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w tym przede wszystkim Internetu) stanowi coraz istotniejszy wymiar analizy funkcjonowania instytucji religijnych we współczesnym świecie. W przypadku Kościoła katolickiego dotyczy to zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i pojedynczych parafii czy grup wiernych. Do chwili obecnej niewiele jest jednak badań podejmujących tę problematykę, zwłaszcza w kontekście polskim. Tekst jest próbą częściowego wypełnienia tej luki. Jego podstawowym zadaniem jest prezentacja rezultatów badań zawartości stron internetowych polskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, przeprowadzonych od marca do czerwca 2013 roku. Analizie poddano witryny 20 zakonów i zgromadzeń (zarówno męskich, jak i żeńskich). Wyniki badań dowodzą wyraźnie, że strony internetowe służą badanym instytucjom głównie jako narzędzie dystrybucji informacji. Znacznie słabiej wykorzystywane są komunikacyjne możliwości Internetu. Tylko bardzo niewielka część  analizowanych witryn zawiera fora dyskusyjne, blogi czy odnośniki do kont prowadzonych przez zakony i zgromadzenia zakonne na serwisach społecznościowych. Zdecydowana mniejszość zakonów wykorzystuje także swe strony jako kanał dystrybucji oferowanych przez siebie produktów komercyjnych, a także – co istotniejsze – w celu budowy wspólnoty religijnej (np. dla prowadzenia wspólnej modlitwy online). Zaprezentowane wyniki dowodzą, że chociaż zakony i zgromadzenia dostrzegają istnienie nowych technologii, to w sposobie wykorzystania Internetu istnieją jeszcze duże rezerwy, zwłaszcza w odniesieniu do interaktywnych i multimedialnych możliwości sieci. Wydaje się jednak, że w nadchodzących latach należy spodziewać się coraz intensywniej obecności instytucji religijnych w różnych wymiarach cyberprzestrzeni. 

 

 

Bibliografia

Brown A., Prayer Power, „New Statesman” 128 (03.05.1999).

Cheong P., Poon J., Huang S., Casas I., The Internet Highway and Religious Communities: Mapping and Contesting Spaces in Religion-Online, „The Information Society” 25 (2009) 9.

Horsefield P., Teusner P., A Mediated Religion: Perspectives on Christianity and the Internet, „Studies in World Christianity” 13 (2007) 3.

Hutchins T., Creating Church Online: A Case-Study Approach to Religious Experience, „Studies in World Christianity” 13 (2007) 3.

Lakomy M., Od Biblii do e-Biblii. Kościół katolicki od starych do nowych mediów, „Horyzonty Wychowania” 11 (2012) 21.

Maciaszek P., Nowa ewangelizacja przez nowe media, „Kultura – Media – Teologia” 11 (2012).

McCormick P., Catholic.com: Surfing for Salvation, „US Catholic” 63 (1998) 10.

O’Leary S., Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks, „Journal of American Academy of Religion” 64 (1996) 4.

Riggs B., Do This in Random Access Memory of Me, „US Catholic” 61 (1996) 8.

Siuda P., Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Pawełek, K., & Porębski, L. (2014). Kościół w świecie nowych technologii. Analiza stron internetowych polskich zakonów i zgromadzeń zakonnych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 359-374. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/41