Sartre’owska fenomenologiczna koncepcja cielesności emo-cjonalnej świadomości

  • Rafał Abramciów Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Katedra Psychologii e-mail: abramciow@hotmail.com
Słowa kluczowe: sartre, fenomenologia, cielesność, koncepcja

Abstrakt

Od początku swojej historii antropologia filozoficzna interesowała się zagadnieniem cielesności człowieka i jego emocjonalnej świadomości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednej z najbardziej znaczących we współczesnej antropologii koncepcji cielesności człowieka – mianowicie fenomenologicznej koncepcji J.P. Sartre’a. Koncepcja ta analizuje cielesność człowieka przede wszystkim z perspektywy ludzkiego podmiotu. Jest również metateoretyczną analizą emocjonalnej świadomości człowieka ukazującą jej znaczenie dla budowania wiedzy na temat ludzkiego ciała.

 

Bibliografia

Beauvoir S., Le deuxième sexe, Edition Gallimard, Paris 1949.

Heiddeger M., Budować mieszkać myśleć [Bâtir habiter penser], Czytelnik, Warszawa 1990.

James W., Principles of Psychology. Encyclopaedia Britannica, Inc, Chicago 1898.

Jaspers K., Filozofia egzystencji [Philosophie de l’existence], PIW, Warszawa 1990.

Mróz P., Wstęp do szkicu o teorii emocji J.P. Sartre’a [Préface à Esquisse d’une théorie des émotions de Jean-Paul Sartre], dans : Szkic o teorii emocji [Esquisse d’une théorie des émotions], trad. R. Abramciów, WUJ, Kraków 2006.

Sartre J.-P., L’être et le néant, Edition Gallimard, Paris 1943.

Sartre J.-P., Esquisse d’une théorie des émotions, Editeurs des sciences et des arts Hermann, Paris 1960.

Sartre J.-P., Les Situations, Edition Gallimard, Paris 1968. Sartre J.-P., La transcendance de l’ego, Editeurs des sciences et des arts Hermann, Paris 1963.

Opublikowane
2014-09-30
Jak cytować
Abramciów, R. (2014). Sartre’owska fenomenologiczna koncepcja cielesności emo-cjonalnej świadomości. Horyzonty Wychowania, 13(27), 85-93. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/51
Dział
Artykuły tematyczne