The Relationship between Work Culture and Work Behaviours: a Cross-cultural Study

  • Tadeusz Borkowski Jesuit University Ignatianum Institute of Political Science Krakow, Poland
  • Murat Çolak Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Izmir, Turkey
Słowa kluczowe: culture, work

Abstrakt

The paper presents an analysis of the research into the influence
of culture differences on behaviour at work and the interactions between attitudes and behaviours at work on the example of Turkey and Poland. In order to examine this problem a model of work culture was developed. The study involved altogether 583 production workers. The results indicated a strong relationship between work culture and attitudes at work (e.g. the significance of work for the worker, engagement, self-discipline, effort invested in work) as well as behaviours at work (e.g. effectiveness, competence, absence, sick leaves).

 

Związek między kulturą pracy a zachowaniami w pracy:
badania międzykulturowe.


Artykuł przedstawia analizę wyników badań dotyczących różnic kulturowych w zachowaniu w pracy oraz interakcji pomiędzy postawami i zachowaniami w pracy na przykładzie Turcji i Polski. W celu zbadania powyższej kwestii utworzony został model kultury pacy. W badaniach wzięło udział łącznie 583 pracowników produkcyjnych. Wyniki badań wskazały na silny związek między kulturą pracy a postawami w pracy (np. znaczenie pracy dla pracownika, zaangażowanie, zdyscyplinowanie, wysiłek włożony w pracę) oraz zachowaniami w pracy (np. efektywność, sprawność, absencja, zwolnienia z pracy).

Bibliografia

Arnold J., Silvester J., Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace, Pearson Education, London 2005.

Firth R., Antropological Background to Work, in: The Social Dimensions of Work, Ed. Clifton D. Bryant, Prentice Hall, New Jersey 1972.

Goffman E., The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books, New York 1959.

Harris P.R., The New Work Culture, HRD Press, Amherst 1998.

Johnson R., What is Cultural Studies Anyway?, “Social Text”, No. 16, Duke University Press, 1987.

Lotze E., Work Culture Transformation: Straw to Gold – The Modern Hero’s Journey, Walter de Gruyter, Munich 2004.

Luthans F., Organizational Behavior, Mc Graw Hill, New York 1995.

Megill K.A., Thinking for a Living: The Coming Age of Knowledge Work, Walter de Gruyter, Munich 2004.

Neff W.S., Work and Human Behavior, Atherton Press, New York 1968.

Peterson N., Gonzoles R., Cortez R., The Role of Working in People’s Lives, Brooks/Cole, U.S.A. 1999.

Pierce J.L., Gender trials: Emotional lives in contemporary law firms, University of California Press, Berkeley 1995.

Robbins S.P., Organizational Behavior, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, New Jersey 2005.

Sunder M., Cultural Dissent, “Stanford Law Review”, Vol. 54, 2001.

Westwood R., Lok P., The Meaning of Work in Chinese Contexts. A Comparative Study, “International Cross Cultural Management”, Vol. 2/3, 2003.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Borkowski, T., & Çolak, M. (2015). The Relationship between Work Culture and Work Behaviours: a Cross-cultural Study. Horyzonty Wychowania, 14(30), 85-96. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/534
Dział
Artykuły tematyczne