Praca intelektualna. Przyczynek do rozważań o pracy

  • Janusz Krysztofik Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie
Słowa kluczowe: praca, praca naukowa, tekst naukowy, pisanie tekstów

Abstrakt

Publikacja omawia wybrane zagadnienia stylu naukowego oraz aspekty tworzenia tekstu naukowego. Szczególną uwagę zwrócono na ruch referencyjny wewnątrz tekstu i odniesienia do zewnętrznych źródeł wiedzy. Omówiono również tematy szczegółowe, takie jak pragmatykę kurtuazji i znaczenie kwerendy bibliotecznej dla procesu tworzenia tekstu. Praca nad tekstem naukowym jest wysiłkiem kreowania narracji naukowej zespolonej z ruchem referencyjnym treści i idei będących dorobkiem innych pracowników nauki.

Bibliografia

Biniewicz J., Starzec A., Styl naukowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Uniwersytet Opolski, Opole 1995.

Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie adaptacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, PWN, Warszawa 1933.

Majewicz P., Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorastania, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.

Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, PWN, Warszawa 1977.

Piechota M., Status ontologiczny tytułu wobec dzieła, w: Tekstologia, cz. II, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Vater H., Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.

Witczak W., Zdolność do ciężkiej pracy umysłowej, Teka Kom. Praw. - OL PAN, 2008. <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw1/Witczak.pdf> (dostęp: 04.05.2015).

Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., Mały słownik terminów teorii tekstu, Oficyna Wydawnicza RYTM, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Warszawa 2005.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Krysztofik, J. (2015). Praca intelektualna. Przyczynek do rozważań o pracy. Horyzonty Wychowania, 14(30), 223-232. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/544
Dział
Artykuły tematyczne