Wychowanie a praca na przykładzie firmy Novmar

  • Katarzyna Coufał-Lenczowska Dyrektor Artystyczny Kulturalnego Towarzystwa Novmaru Kraków
Słowa kluczowe: wychowanie przez kulturę i sztukę, atmosfera humanistyczna w pracy, wzajemny szacunek i przyjaźń w pracy, nienegocjowany zestaw wartość, ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, firma rodzinna

Abstrakt

Artykuł podejmuje dwutorowo tytułowe zagadnienie: z jednej strony uwzględnia wychowanie do pracy w procesie edukacji: formalnej i nieformalnej, z drugiej wskazuje na wychowanie przez pracę dokonujące się w trakcie jej przebiegu. Podstawę do rozważań stanowi encyklika Jana Pawła II Laborem exercens (1981 r.), ze względu na dostrzeganie człowieka jako podmiotu pracy oraz podkreślanie godności ludzkiej pracy. Istotne jest również to, że praca powinna służyć człowiekowi w zakresie rozwijania nauki i techniki, kultury i moralności.

Na przykładzie budowlanej firmy Novmar (założonej w 1990 r. w Krakowie) chcemy podkreślić wspólnotowy wymiar pracy oraz znaczenie moralnych zasad krzewionych przez jej założyciela i prezesa. Pragniemy wskazać, w jaki sposób szeroko rozumiana kultura wpływa na naszych pracowników i kształtuje ich postawy. Staramy się przekonać, że wbrew współczesnym negatywnym trendom, istnieje nienegocjowany rdzeń, pewien zestaw wartości, którym firma od początku założenia jest wierna. Świadczymy, po dwudziestu pięciu latach istnienia przedsiębiorstwa, że dzięki kulturze osiągnęliśmy sukces jako firma. Okazuje się, że choć z punktu widzenia finansowego i ekonomicznego, kultura pozornie tylko „łapczywie” czerpie, to jednak daje ogromnie wiele w sensie duchowym, co przekłada się na lepszą, wydajniejszą i bardziej odpowiedzialną pracę zespołową.

Bibliografia

Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.

Bartnik Cz.S., Praca jako wartość humanistyczna, w: Praca a kultura, red. M. Kowalczyk, Lublin 2005.

Gough L., Współczesna interpretacja klasycznego dzieła Cyrila N. Parkinsona, Studio Emka, Warszawa 2012.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Watykan 1981.

Landwójtowicz P., Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w perspektywie antropologicznej, <http://rodzina.ipjp2.pl/index.php?option=com_taxonomy&tag=IPJP2>.

Lowney C., Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Nowak W., Dlaczego wracam do Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2008.

Praca a kultura, red. M. Kowalczyk, „STANDRUK”, Lublin 2005.

Sztaba M., Wychowanie do pracy i przez pracę jako istotny element wspomagający planowanie i realizacje kariery zawodowej, w: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin 2013.

Zięba M., Jestem z wami: Kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły, .

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Coufał-Lenczowska, K. (2015). Wychowanie a praca na przykładzie firmy Novmar. Horyzonty Wychowania, 14(30), 245-258. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/547
Dział
Artykuły tematyczne