Janusz Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945

  • Magdalena Madej- Babuła Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Przed dwoma laty w 2004 roku w Wydawnictwie WAM w Krakowie została wydana książka pod tytułem: Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (18741945). Autor publikacji Janusz Mółka dokonał analizy poglądów pedagogicznych oraz bogatej działalności wychowawczej z młodzieżą skupioną w zorganizowanym przez Mieczysława Kuzno wicza Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie
Opublikowane
2017-02-24
Jak cytować
Madej- Babuła, M. (2017). Janusz Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945. Horyzonty Wychowania, 5(10), 322-327. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1126