Historia wychowania, tom 2: Jan Draus, Ryszard Terlecki, Wiek XIX i XX

  • Andrzej Grudziński Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Od czasu odzyskania demokracji na polskim rynku wydawniczym ukazuje się wiele publikacji naukowych stawiających sobie za cel przedstawienie dziejów oświaty i wychowania. Trudno jednak doszukać się wśród nich pozycji będącej syntetycznym opracowaniem tego zagadnienia. Powstające wydawnictwa mają głównie charakter skryptów, traktujących omawiane kwestie często w sposób skrótowy 1 lub też zawierają głównie informacje na temat polskiego szkolnictwa i myśli pedagogicznej, ewentualnie wpływu innych państw europejskich na rozwój i kształtowanie się wychowania w Polsce.
Opublikowane
2017-02-24
Jak cytować
Grudziński, A. (2017). Historia wychowania, tom 2: Jan Draus, Ryszard Terlecki, Wiek XIX i XX. Horyzonty Wychowania, 5(10), 337-341. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1128