The premises and the scope of use of tutoring in teaching accounting at a university – the perspective of a student and an academic teacher

  • Sylwia Agnieszka Krajewska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Anna Agata Stronczek AGH w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the article is to present the premises and the scope of use of academic tutoring in didactics of subjects from the field of accounting.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The changing economic reality, the growing expectations with regard to professional qualifications, as well as the assumptions of the Higher
Education Law Act imply a search for teaching methods that would make the model of university education more appealing, increase its effectiveness and be a response to the growth in educational
aspirations of the youth in Poland. The research methods used to achieve this purpose are literature studies and a diagnostic survey with the use of a questionnaire.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first presents the idea science and development tutoring, and then, on the basis of the author’s own research, attempts to diagnose the readiness of students and teachers for individualisation of cooperation in teaching subjects from the field of accounting.

RESEARCH RESULTS: The results are not generalised beyond the institution where the study was carried out but provide guidelines for other organisations thinking about undertaking activities in the area of personalised education.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results of the conducted research indicate that we should not be asking whether tutoring should be used to teach accounting
at the academic level, but to what extent and how to move on, taking account of legal, organisational and financial limitations, from theoretical considerations to practical implementations.

Bibliografia

Ashcroft, K. (2004). The massification of higher education: A comparison of the UK experience and the emerging Ethiopian response. The Ethiopian Journal of Higher Education, Vol. 1, No. 1, 21-40.

Baranowska, A. (2014). Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole. e-mentor, 5(57), 10-19. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.15219/em57.1136 (access: 31.01.2018).

Bennett, N., Dunne, E., & Carré, B. (2000). Skills Development in Higher Education and Employment.

Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University.

Bereźnicki, F. (1998). Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli akademickich a samodzielne studiowanie. In: E. Radecki (ed.), Student – nauczyciel akademicki. Relacje interpersonalne. Szczecin.

Biggs, J.B. (1996). Assessing Learning Quality: Reconciling Institutional, Staff, and Educational Demands. Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 21, 5-15.

Brzezińska, A.I. & Appelt, K. (2013). Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. Forum Oświatowe, Vol. 25, 2(49), 13-29. Retrieved from: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/39 (access: 30.01.2017).

Brzozowski, T.T. (2017). Tutoring jako alternatywna metoda edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, Vol. 13, 291-303.

Budzyński, M. (2009). Tutoring szkolny – jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki. In: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, & A. Zembrzuski (eds.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.się przez całe życie, (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Chmura, M. (2013). Tutoring – rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich wydziałach prawa (wprowadzenie do dyskusji). In: J. Mazurkiewicz (ed.), Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. Wrocław.

Retrieved from: www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40555 (access: 30.01.2017).

Christ, M. (2013). Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 1, 19-36.

Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring?. In: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (eds.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 15-34.

Drumlak, U. (2011). Propozycja zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania rachunkowości

w szkołach wyższych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 287(63), 31-44.

Gadacz, T. (2008). O ulotności życia. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Giczela-Pastwa, J. (2016). Cel i relacja w tutoringu akademickim. In: B. Karpińska-Musiał (ed.), W trosce o jakość w ilości: tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim. Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 185-194.

Karmańska, A. (ed.). (2016). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane). Retrieved from: http://www.skwp.p/Miedzynarodowe,Standardy,Edukacyjne,1-8(zaktualizowane),13827.html (access: 28.02.2018).

Kember, D. (1997). A Reconceptualisation of the Research into University Academics Conceptions of Teaching. Learning and Instruction, Vol. 7, No. 3, 255-275.

Pełczyński, Z. (2007). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego. In: B. Kaczarowska (ed.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 31-34.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Retrieved from: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-nalata-2015‒2030.html (access:30.01.2017).

Przybylska, L. (2016). Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną. Annales Universitatis Mariae Curie‑Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. 70, No. 1, 153-167.

Torra, I., De Corral, I., Pérez, M.J., Triadó, X., Pagès, T., Valderrama, M.I., Márquez, M.D., Sabaté, S., Solà, P., Hernández, C., Sangrà, A., Guardia, L., Estebanell, M., Patiño, J., González, A.P, Fandos, M., Ruiz, N., Iglesias, M.C., & Tena, A. (2010). Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario. Revista de Docencia Universitaria, Vol. 10, No. 2, 21-56.

Wingate, U. (2007). A framework for transition: supporting ‘learning to learn’ in higher education. Higher Education Quarterly, Vol. 61, No. 3, 391-405.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. (2006/962/WE). Dziennik Urzędowy Unii

Europejskiej.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Krajewska, S. A., & Stronczek, A. A. (2019). The premises and the scope of use of tutoring in teaching accounting at a university – the perspective of a student and an academic teacher. Horyzonty Wychowania, 17(43), 95-108. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1544