Międzynarodowa mobilność naukowców a przedsiębiorczość akademicka. Przypadek Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Małgorzata Wachowska Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, międzynarodowa mobilność naukowców, przepływy wiedzy między nauką a biznesem

Abstrakt

      

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ustalenie, czy istnieje pozytywny związek między międzynarodową mobilnością badaczy akademickich z Uniwersytetu Wrocławskiego a ich postawami
przedsiębiorczymi, mierzonymi produktywnością publikacyjną oraz liczbą artykułów tworzonych wspólnie z partnerami z zagranicy.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest efektywność poszczególnych czynników stymulujących zachowania przedsiębiorcze wśród naukowców. W pracy wykorzystano metodę analizy tekstów naukowych opublikowanych w latach 2014-2017 przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.


PROCES WYWODU: Na wstępie, na podstawie badań literaturowych, założono, że międzynarodowo mobilni naukowcy wykazują się większą przedsiębiorczością niż ich niemobilni koledzy z tego samego wydziału. Następnie, opierając się na analizie publikacji, starano się zweryfikować powyższy pogląd.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Międzynarodowo mobilni naukowcy są bardziej przedsiębiorczy niż ich niemobilni koledzy, biorąc pod uwagę produktywność publikacyjną, ale nie dotyczy to współpracy publikacyjnej z zagranicznymi kolegami.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badania nie mogą stanowić jednoznacznego wsparcia dla powszechnie formułowanej tezy, iż międzynarodowa mobilność stymuluje przedsiębiorczość akademicką, jednak mogą być wkładem w dyskusję na temat czynników determinujących zachowania przedsiębiorcze w środowisku akademickim i podstawą dalszych rozważań.

 

Bibliografia

Asheim, B.T. i Isaksen, A. (2002). Regional innovation systems: The integration of local ‘sticky’

and global ‘ubiquitous’ knowledge. The Journal of Technology Transfer, Vol. 27, No. 1, 77-86.

Brown, J.S. i Duguid, P. (1991). Organizational Learning and Communities-of-Practice: Towards a Unified View of Working, Learning and Innovation. Organizational Science, Vol. 2, No. 1, 40-57.

Chrisman, J., Hynes, T. i Fraser, S. (1995). Faculty Entrepreneurship and Economic Development:

The Case of the University of Calgary. Journal of Business Venturing, Vol. 10, 267-281.

Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.

Dill, D. (1995). University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units. Higher Education, Vol. 29, 369-384.

Dueňas-Fernándes, D., Iglesias-Fernándes, C. i Llorente-Heres, R. (2013). The Returns Obtained From International Mobility By Doctorate Holders. Some Evidence from Spain.

International Journal of Business and Social Science, Vol. 4, No. 12, 51-66.

Edler, J., Fier, H. i Grimpe, Ch. (2011). International Scientist Mobility and the Locus of Knowledge and Technology Transfer. Research Policy, Vol. 40, No. 6, 791-805.

Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, Vol. 21, No. 2-3, 198-233.

Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university – industry linkages. Research Policy, Vol. 27, 823-833.

Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalization, Vol. 1, 64-77.

Etzkowitz, H. i Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from the National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, Vol. 29, 109-123.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. i Cantisano, B.R. (2000). The future of the University and the University of the future: evolution of ivory tower into entrepreneurial university. Research Policy, Vol. 29, 313-330.

Halevi, G., Moed, H.F. i Bar-Ilan, J. (2016). Researchers’ Mobility, Productivity and Impact: Case of Top Producing Authors in Seven Disciplines. Publishing Research Quarterly, Vol. 32, No. 1, 22-37.

Hormiga, E. i Bolívar-Cruz, A. (2014). The relationship between the migration experience and risk perception: A factor in the decision to become an entrepreneur. International Entrepreneurship Management Journal, Vol. 10, No. 2, 277-295.

Jacob, M., Lundqvist, M. i Hellsmark, H. (2003).

Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology. Research Policy, Vol. 32, No. 9, 1555-1569.

Jonkers, K. i Tijssen, R. (2008). Chinese Researches Returning Home: Impacts of International Mobility on Research Collaboration and Scientific Productivity. Scientometrics, Vol. 77, No. 2, 299-323.

Kirby, D.A. (2002). Entrepreneurship. Maidenhead: Mcgraw Hill.

Marmolejo-Leyva, R., Perez-Angon, M.A. i Russell, J.M. (2015). Mobility and International Collaboration: Case of the Mexican Scientific Diaspora. Plos One, Vol. 10, No. 6.

Murakami, Y. (2014). Influences of return migration on international collaborative research networks: cases of Japanese scientists returning from the US. Journal of Technology Transfer, Vol. 39, No. 4, 616-634.

Payumo, J.G., Lan, G. i Arasu, P. (2018). Researcher Mobility at a US Research-Intensive University: Implikations for Research and Internationalization Strategies. Research Evaluation, Vol. 27, No. 1, 28-35.

Shane, S. (2004). Encouraging university entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole Act on university patenting in the United States. Journal of Business Venturing, Vol. 19, 127‑151.

Yasuda, S. (2016). Exploring Diverse Effects of Four Types of Mobility on University Entrepreneurship. Journal of STI Policy and Management, Vol. 1, No. 2, 125-136.

Ynalvez, M.A. i Shrum, W.M. (2009). International Graduate Science Training and Scientific Collaboration. International Sociology, Vol. 24, No. 6, 870-901.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Wachowska, M. (2019). Międzynarodowa mobilność naukowców a przedsiębiorczość akademicka. Przypadek Uniwersytetu Wrocławskiego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 177-185. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1576