Educological Principles of Training Experts for the Education System of Ukraine: Achievements and Prospects

Słowa kluczowe: edukacja, , edukologia, eksperci w dziedzinie edukacji, interdyscyplinarny

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Problem wprowadzenia eksperckiego egzaminu z zarządzania oświatą jest dla
Ukrainy aktualny i naglący w kontekście oceny jakości edukacji na wszystkich poziomach. Celem
artykułu jest uzasadnienie skuteczności modelu kształcenia ekspertów w dziedzinie edukacji na
podstawie edukacji na Uniwersytecie Kijowskim im. Borysa Hrinczenki.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przy przetwarzaniu uzyskanych danych empirycznych
wykorzystano metody statystyczne do porównania wskaźników ankiety magisterskiej studentów
przed i po kursie edukacyjnym według kryteriów Pearsona, testu Fishera oraz diagramu Venna
testu Manna‑Whitneya‑U.
PROCES WYWODU: Kształcenie ekspertów w zakresie edukacji opiera się na modelu: 1) opa‑
nowanie podstaw edukologii i jej komponentów; 2) opanowanie metodyki badania i standardów
etycznych jego realizacji; oraz 3) opanowanie specyfiki segmentu edukacyjnego podlegającego
ekspertyzie.
WINIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badanie potwierdza skuteczność opracowanego modelu szko‑
lenia ekspertów w zakresie edukacji. Edukologia zapewnia system, celowość i skuteczność takie‑
go szkolenia.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badania dają możliwość zobaczenia wyko‑
nalności pierwszego poziomu modelu, który obejmuje opanowanie podstaw edukacji; drugi poziom,
który ma na celu opanowanie elementów programu edukacyjnego, które ujawniają metodologię
i specyfikę działań eksperckich; oraz trzeci poziom, który pozwala wyróżnić proponowane kierun‑
ki takiego szkolenia, a mianowicie: pomiar i monitorowanie jakości edukacji, zarządzanie oświatą,
ekonomikę oświaty i prawo oświatowe.

Bibliografia

Altrichter, H. (2010). Theory and Evidence on Governance: Conceptual and Empirical Strategies of Research on Governance in Education. European Educational Research Journal, 9(2), 147‑158.

Batechko, N. (2017). Metodolohiia osvtiolohii: synerhentychnyi aspect [Methodology of osvitology: synergetic aspect]. Osvitolohichnyi Dyskurs, 1‑2, 16‑17, 1‑3.

Beywl, W. & Speer, S. (2004). Das A‑B‑C der wirkungsorientierten Evaluation. Institut für Evaluation.

Brandt, T. (2009). Evaluation in Deutschland. Professionalisierungsstand und ‑perspektiven.Waxmann.

Cronbach, L.J. (1980). Toward Reform of Programme Evaluation: Aims, Methods and Institutional Arrangements. Jossey‑Bass.

Klieme, E. (2004). Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? Pädagogik, 4(6), 10‑13.

Machynska, N. (2016). Mizhdystsyplinarnyi dyskurs pidhotovky maibutnoho vykladacha v umovakh mahistratury [Іnterdisciplinary discourse of the future teachers training in the magistracy]. Neperervna Profesiina Osvita:Teoria ta Praktyka, 3‑4, 48‑49, 35‑38.

Maritzen, N. (1996). Sich selbst und anderen Rechenschaft geben. Pädagogik, 1, 25‑29.

Ogneviuk, V. & Sysoieva, S. (2015). Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The Advanced Science Journal, 6, 98‑103.

Ogneviuk, V. & Sysoieva, S. (eds.). (2017). Vstup do osvitolohii: Navchalnyi posibnyk [Introduction to educоlogy: a textbook].VP Edelveis.

Ponomarenko, N.H. (2015). Ekspertna diyalnist v haluzi shkilnoyi osvity: dosvid Nimechchyny ta Avstriyi [Expert activities in the field of school education: the experience of Germany and Austria]. Pedahohichnyy Protsess:Teoriya i Praktyka, 5‑6, 125‑129.

Posch, P. & Altrichter, H. (1997). Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätssicherung und Qualität‑sentwicklung im Schulwesen. (Bildungsforschung des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 12). Studienverlag.

Sysoieva, S. (2012). Sfera osvity yak obyekt doslidzhennya [The field of education as an object of study]. Osvitologiya, 1, 22‑29.

Sysoieva, S. (ed.). (2020). Yevropejskyj prostir vyshhoyi osvity: parametry yakosti ta ekspertyzy: navchalnyj posibnyk [The European area of higher education: quality parameters and expertise: a textbook]. Ministerstvo osviti i nauki Ukraїni.

Tryhub, I. (2019). Pidhotovka ekspertiv u haluzi osvity: dosvid Skhidnoi Yevropy [Training of experts in the field of education: the experience of East Europe]. Neperervna Profesiina Osvita: Teoria i Praktyka, 1, 88‑92.

Opublikowane
2021-06-09
Jak cytować
Protsenko, O., Ogneviuk, V., Sysoieva, S., & Melnychenko, O. (2021). Educological Principles of Training Experts for the Education System of Ukraine: Achievements and Prospects. Horyzonty Wychowania, 20(55), 109-120. https://doi.org/10.35765/hw.2119