Leader, Community and Mission – the Triangle of Ignatian Leadership

Słowa kluczowe: ignacjańskie liderowanie, magis, cura personalis, ćwiczenia duchowe, jezuici

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł stanowi próbę przedstawienia cech definiujących przywództwo ignacjańskie i wyjaśnienie, co może je odróżniać od innych rodzajów przywództwa, z pominięciem utartych schematów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Prezentowany ignacjański styl przywództwa jest zakorzeniony w duchowości ignacjańskiej, której źródłem są Ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli. Stąd postawiono problem badawczy: jak przywództwo ignacjańskie może być realizowane w codziennej praktyce? Zastosowano metodę krytycznej analizy źródeł.

PROCES WYWODU: W artykule podkreśla się, że przywództwo ignacjańskie jest w istocie radykalną formą przywództwa służebnego, ponieważ ignacjański lider służy nie tylko wspólnocie, ale także – a dla Ignacego Loyoli nawet bardziej fundamentalnie – misji powierzonej tejże wspólnocie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Została zaproponowana koncepcja ignacjańskiego przywództwa jako trójstronnej relacji między liderem, wspólnotą i misją, przedstawiając, co ignacjańskie magis i cura personalis mogą oznaczać w praktyce przywództwa, ale także określając kluczowe funkcje lidera inspirującego się Ćwiczeniami duchowymi.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przywództwo ignacjańskie jest rodzajem przywództwa służebnego w tym sensie, że liderzy ignacjańscy powinni przedkładać służbę wspólnocie, której przewodzą, nad własne interesy. Jednak tym, co odróżnia przywództwo ignacjańskie od przywództwa służebnego, jest wyraźne i niezbywalne nadanie priorytetu również służbie misji.

Bibliografia

Burke, R. (2006). Leadership and spirituality. Foresight, 8(6), 14-25.

Casalini, C. (2019). Włodzimierz Ledóchowski’s call for cura personalis: Humanist roots and Jesuit distinctiveness in education. SPI, 22(2), 123-134.

Darmanin, A. (2005). Ignatian spirituality and leadership in organizations today. Review of Ignatian Spirituality, 109, 1-14.

Fry, L., & Altman, Y. (2013). Spiritual leadership in action. Information Age Publishing.

Ganss, G.E. (1970). The constitutions of the Society of Jesus. Institute of Jesuit Sources.

Geger, B.T. (2014). Cura personalis: Some Ignatian inspirations. Jesuit Higher Education: A Journal, 3(2), 6-20.

Go, J.C. (2018). Catholic educational leadership as a spiritual practice. Landas, 32(2), 75-90.

Go, J.C. & Atienza, R. J. (2019). Learning by refraction: A practitioner’s guide to 21st-century Ignatian pedagogy. Ateneo de Manila University Press.

Greenleaf, R.K. (1970). The servant as leader. The Greenleaf Center for Servant Leadership.

Greenleaf, R.K. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. Paulist Press.

Lowney, C. (2005). Heroic leadership: Best practices from a company that changed the world. Loyola Press.

Martin, J. (2012). The Jesuit guide to (almost) everything: A spirituality for real life. HarperCollins Publishers.

Meissner, W. (1992). Ignatius of Loyola: The psychology of a saint. Yale University Press.

Puhl, L.J. (2000). The spiritual exercises of St. Ignatius of Loyola: based on studies in the language of the autograph. Vintage Books.

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Go, J. C. (2022). Leader, Community and Mission – the Triangle of Ignatian Leadership. Horyzonty Wychowania, 21(57), 107-115. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.11