Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16- latków

Słowa kluczowe: dziecko, twórczość, rodzina

Abstrakt

Głównym celem monografii jest ukazanie orientacji życiowych twórczych i odtwórczych adolescentów, wpisując się jednocześnie w szeroki kontekst badań w zakresie koncepcji życiowych 13-16- latków. Podjęta problematyka jest bardzo istotna bowiem współczesne młode pokolenie, jest szczególnie narażone na fluktuacje w ponowoczesnej rzeczywistości.

Opublikowane
2022-06-27
Jak cytować
Meyer, A. (2022). Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16- latków. Horyzonty Wychowania, 21(58), 167-168. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.16