Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań

  • Przemysław Zbierowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości e-mail: Przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja dla przedsiębiorczości, intencja przedsiębiorcza, edukacja przedsiębiorcza, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad determinantami intencji przedsiębiorczej przeprowadzonych na grupie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ich celem była identyfikacja czynników, które w największy sposób przyczyniają się do intencji stworzenia przedsięwzięcia gospodarczego w przyszłości. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy modeli intencji przedsiębiorczej wraz z możliwymi determinantami zidentyfikowanymi w poprzednich badaniach. Ich lista obejmuje ponad 20 czynników, których wpływ jest zweryfikowany w toku badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że pięć czynników ma największy wpływ na intencję przedsiębiorczą: rozpoznawanie szans, samoocena wiedzy i umiejętności, dążenie do autonomii, skłonność do podejmowania ryzyka oraz umiejętności w zakresie planowania, przy czym ostatnie dwa czynniki mają wpływ słabszy, a ostatni czynnik ma wpływ negatywny. W zakończeniu artykułu przedstawione są implikacje dla teorii i edukacji przedsiębiorczości oraz ograniczenia badań.

 

Bibliografia

Ajzen I., The theory of planned behavior, „Organizational Behavior & Human Decision Processes”, 50 (1991) 2, s. 179-211.

Amoros J.E., Bosma N., Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Report, GERA, Babson Park 2014.

Autio E., Keeley R.H., Klofsten M., Parker G.G.C., Hay M., Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA, „Enterprise & Innovation Management Studies”, 2 (2001) 2, s. 145-160.

Boyles T., 21st century knowledge, skills, and abilities and entrepreneurial competencies: A model for undergraduate entrepreneurship education, „Journal of Entrepreneurship Education”, 15 (2012), s. 41-55.

Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country institutional profiles: Unlocking entrepreneurial phenomena, „Academy of Management Journal”, 43 (2000) 5, s. 994-1003.

Davidsson P., Determinants of entrepreneurial intentions, Rent IX Workshop in Entrepreneurship Research, Piacenza, 23-24 listopada 1995.

Gartner W.B., „Who is the entrepreneur?” is the wrong question, „Entrepreneurship: Theory & Practice”, 13 (1989) 4, s. 47-68.

Hermann K., Building castles in the sky? Exploring ‘visions’ and entrepreneurial intent in NorthEast SMEs, „Northern Economic Review”, 37 (2006), s. 91-101.

Livingston Z., Doerr A., Emotional intelligence and entrepreneurship, „Proceedings of the Academy of Information & Management Sciences (AIMS)”, 16 (2012) 1, s. 29-32.

Shapero A., Social dimensions of entrepreneurship, w: The encyclopedia of entrepreneurship, red. C. Kent, Prencice Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 72-90.

Teixeira A.A.C., Forte R.P., Unbounding entrepreneurial intents of university students: a multidisciplinary perspective, Universidade do Porto Working Papers (FEP) 230 (2009), s. 1-32.

Thompson E.R., Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric, „Entrepreneurship Theory & Practice”, 33 (2009) 3, s. 669-694.

Xavier S.R., Kelley D., Kew J., Herrington M., Vorderwülbecke A., Global Entrepreneurship Monitor: 2012 Global report, GERA, Babson Park 2013.

Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor – Poland, PARP, Warszawa 2012.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(28), 51-63. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/23
Dział
Artykuły tematyczne