Sławomir Chrost, Podstawy pedagogii osoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022, ss. 161

Biogram autora

Michał Stachurski, Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu
Michał Stachurski urodzony w 1991 roku w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - Uniwersytet Opolski (2021). Absolwent studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2017). Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu: specjalność kadry i płace (2017), lider zespołu (2020), a także administracja publiczna na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (2021). Zainteresowania badawcze: etyka i filozofia społeczna, filozofia polityczna, relacje między etyką a szeroko rozumianym prawem i administracją Email: michal.stachurski@poczta.onet.pl
Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
Stachurski, M. (2022). Sławomir Chrost, Podstawy pedagogii osoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022, ss. 161. Horyzonty Wychowania, 21(59), 147-148. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.15