A House, a Home: Examining the Relationship Between Abandonment and Memory Through Minco’s The Address and Sumar’s Silent Waters

Słowa kluczowe: porzucenie, pamięć, pourazowe, wspomnienie, dzieciństwo

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pogłębienie zrozumienia procesu radzenia sobie z traumatyczną sytuacją lub doświadczeniem oraz godzenia się ze stratą emocjonalną lub materialną na przestrzeni czasu w odniesieniu do narracji historycznych The Address [Adres] Margi Minco i Khamosh Pani [Ciche wody] Sabihy Sumary.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym artykułu jest analiza związku pomiędzy porzuceniem emocjonalnym i fizycznym a wpływem takich przeciwności losu na dzieci. Metodą badawczą jest porównawcza analiza narracji: analiza tematyczna obu narracji za pomocą ustalenia korelacji pomiędzy opowiadaniem a filmem, przedstawiającymi potraumatyczne życie ich bohaterów.

PROCES WYWODU: Proces badawczy ma charakter analizy porównawczej. Pierwszym krokiem było opracowanie podstaw teoretycznych umożliwiających zrozumienie problemu. Następnie skupiłem się na analizie porównawczej obu narracji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza porównawcza zebranego materiału wykazała potrzebę wykorzystania przez historię siły narracji w celu zrozumienia konfliktu i traumy. Fabuła obu tekstów ukazuje, że pamięć i porzucenie łączą ze sobą złożone relacje. Trauma, mimo że pozostawiona z zamiarem pójścia dalej, może kumulować się w obecnym życiu, skutkując podejmowaniem decyzji zmieniających jego bieg.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Konieczne jest zrozumienie związku, jaki łączy porzucenie, późniejsza trauma i pamięć. Narracje te rzucają światło na potrzebę zrozumienia zbiorowej traumy, której doświadczają dzieci, oraz sposobu, w jaki trauma ta jest przekazywana przez pokolenia.

Bibliografia

Elm, M., Kabalek, K., & Köhne, J.B. (Eds.). (2014). The horrors of trauma in cinema: Violence void visualization. Cambridge Scholars Publishing.

Minco, M. (1957). The Address.

Neumann, B. (2010). The literary representation of memory. In A. Erll & A. Nünning (Eds.), A companion to cultural memory studies (pp. 333–343). De Gruyter.

Smith, K.E., & Pollak, S.D. (2021). Rethinking concepts and categories for understanding the neurodevelopmental effects of childhood adversity. Perspectives on Psychological Science, 16(1), 67–93.

Sumar, S. (Director). (2003). Khamosh Pani [Silent Waters]. [Film]. Vidhi Films, Unlimited, Flying Moon Filmproduktion.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Shivi, S. (2023). A House, a Home: Examining the Relationship Between Abandonment and Memory Through Minco’s The Address and Sumar’s Silent Waters. Horyzonty Wychowania, 22(64), 41-48. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.05