Editorial: Children and Families in Times of Crisis

Abstrakt

Bieżący numer „Horyzontów Wychowania” poświęcony został szeroko rozumianej problematyce kryzysu, z którym przychodzi mierzyć się całym rodzinom lub dzieciom. Kryzysy są nieodłącznym elementem życia w lokalnym, narodowym i międzynarodowym kontekście. Konflikty zbrojne, terroryzm, pandemie, choroby, krachy gospodarcze, bezrobocie, głód, przymusowe migracje i klęski żywiołowe dezorganizują funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Rodzinie zagrażają również konflikty powstające wewnętrznie, takie jak rozpad związku, uzależnienie czy śmierć osoby bliskiej. Wydarzenia kryzysowe mają długofalowy wpływ na dalsze życie dzieci i rodzin, a jego negatywne skutki mogą pogłębiać się w miarę upływu czasu. W bieżącym numerze „Horyzontów Wychowania” znajdziecie Państwo artykuły dotyczące problematyki: edukacyjnego i zdrowotnego wpływu COVID-19 na dzieci ze specjalnymi potrzebami; powstających solidarności w sąsiedztwie migrantów w Delhi w Indiach podczas pandemii COVID-19; związku między porzuceniem a pamięcią na podstawie Adresu Minco i Cichych wód Sumary; wpływu kryzysów wojennego i migracyjnego na funkcjonowanie dzieci i rodzin uchodźczych z Ukrainy w Polsce; kryzysu w życiu młodych chłopców doświadczających sytuacji śmierci bliskiej osoby; wpływu długotrwałego konfliktu rodzicielskiego na dzieci i rodzinę; ingerencji państwa w zakres obowiązków rodzicielskich; kryzysu rodziców dziecka z niepełnosprawnością słuchu jako efektu społecznych uwarunkowań oraz użytkowania mediów cyfrowych jako źródła konfliktów w rodzinie.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Prucnal-Wójcik, M., & Gulati, N. (2023). Editorial: Children and Families in Times of Crisis. Horyzonty Wychowania, 22(64), 5. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.01