Postawy studentów wobec ChatGPT w edukacji

Słowa kluczowe: chatGPT, sztuczna inteligencja, edukacja, studenci, postawy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest scharakteryzowanie postaw studentów wobec ChatGPT w edukacji.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy zawarto w pytaniu: Jakie są postawy studentów wobec ChatGPT w edukacji? Ponadto podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób poszczególne komponenty postaw studentów (behawioralny, poznawczy, emocjonalny) wobec ChatGPT są różnicowane przez rodzaj studiowanego kierunku (społeczno-humanistyczny vs ścisły). Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Aby zebrać niezbędne dane, posłużono się kwe- stionariuszem ankiety własnego autorstwa w wersji online. W badaniu wzięło udział 189 studentów w wieku od 17 do 52 lat (M = 21,83; SD = 4,96).

PROCES WYWODU: W części teoretycznej tekstu wyjaśniono, czym jest sztuczna inteligencja (AI) oraz scharakteryzowano ChatGPT. Wskazano na pozycje podejmujące problematykę szans i zagrożeń zastosowania modelu językowego w edukacji. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych oraz wnioski.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Postawy studentów wobec ChatGPT są zróżnicowane. Zdecydowanie bardziej pozytywne prezentują studenci kierunków ścisłych niż społeczno-humanistycznych, co wyraża się w ich przekonaniach na temat narzędzia oraz w dominujących emocjach. Pozytywne nastawienie sygnalizuje również fakt testowania chatbota oraz chęć korzystania z niego w najbliższym czasie.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Warto, żeby nauczyciele przygotowali się na to, że ChatGPT będzie stosowany przez uczniów/studentów i dobrze by było, żeby nauczyli się z niego korzystać. Warto opracować regulacje określające, w jakim stopniu studenci oraz nauczyciele mogą używać ChatGPT w edukacji. Warto także monitorować postawy wobec ChatGPT, ponieważ na pewno wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia w korzystaniu z AI, będą się one zmieniać. Przeprowadzone badania mogą stać się przyczynkiem do analizy zachowań edukacyjnych młodych ludzi korzystających z AI.

 

Bibliografia

Anagnostopulu, A. (2023, 21 stycznia). Dlaczego ChatGPT nie odróżnia prawdy od kłamstwa i czego możemy go nauczyć? Pytamy ekspertkę. Business Insider. https://businessinsider.com.pl/technologie/nowetechnologie/dlaczego-chat-gpt-nie-odroznia-prawdy-od-klamstwa-i-czego-mozemy-go-nauczyc/0vqm7s3

Arif, T.B., Munaf, U. i Ul-Haque, I. (2023). The future of medical education and research: Is ChatGPT a blessing or blight in disguise? Medical Education Online, 28(1), 2181052. https://doi.org/10.1080/10872981.2023.2181052

Bielecka, K. (2023, 19 kwietnia). AI dotarła na polskie uczelnie. Studenci przyznają: sypią się pierwsze piątki dla ChatuGPT. Wyborcza-biz. https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,29663997,ai-dotarla-na-polskie-uczelnie-studenci-przyznaja-sypia-sie.html?disableRedirects=true

Biswas, S.S. (2023). Role of ChatGPT in public health. Annals of Biomedical Engineering, 51, 868–869. https://doi.org/10.1007/s10439-023-03172-7

BRIEF. (2023, 14 kwietnia). Google kontra Bing. Która wyszukiwarka jest lepsza? https://brief.pl/google-kontra-bing-ktora-wyszukiwarka-jest-lepsza

Carlbring, P., Hadjistavropoulos, H., Kleiboer, A. i Andersson, G. (2023). A new era in Internet interventions: The advent of Chat-GPT and AI-assisted therapist guidance. Internet Interventions, 32(1), 100621. https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100621

Duszczyk, M. (2022, 29 grudnia). Studentka przyłapana na korzystaniu z ChatGPT. Jest sposób na oszustwa. Rzeczpospolita. https://cyfrowa.rp.pl/technologie/art37691461-studentka-przylapana-na-korzystaniu-z-chatgpt-jest-sposob-na-oszustwa

Emerline Team. (2024, 25 stycznia). How ChatGPT can benefit your business, and when it puts it at risk. Emerline. https://emerline.com/blog/chat-gpt-in-business

Gursoy, D., Li, Y. i Song, H. (2023). ChatGPT and the hospitality and tourism industry: An overview of current trends and future research directions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 32(5), 1–14. https://doi.org/10.1080/19368623.2023.2211993

Hong, W.C.H. (2023). The impact of ChatGPT on foreign language teaching and learning: opportunities in education and research. Journal of Educational Technology and Innovation, 5(1), 37–45. https://jeti.thewsu.org/index.php/cieti/article/view/103

Hu, X., Tian, Y., Nagato, K., Nakao, M. i Liu, A. (2023). Opportunities and challenges of ChatGPT for design knowledge management. Procedia CIRP, 119, 21–28, https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.05.001

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji. (2018, 7 grudnia). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0795&from=ES

Lu, Y., Wu, H., Qi, S. i Cheng, K. (2023). Artificial intelligence in intensive care medicine: Toward a ChatGPT/GPT-4 way? Annals of Biomedical Engineering, 51, 1898–1903. https://doi.org/10.1007/s10439-023-03234-w

Machura, M. (b.d.). ChatGPT w szkole. Szanse i zagrożenia. Ministerstwo Edukacji i Nauki, MEiNTech, Instytut Badań Edukacyjnych. https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2023-04/Chat_GPT%C2%A0w_szkole_szanse_i_zagrożenia.pdf

Michniuk, A., Pastwa, A. i Konieczna, P. (2014). Młodzi pedagodzy kontra „digital natives”. Kultura Popularna, 3(41), 114–119.

Nycz, A. (2022, 11 grudnia). ChatGPT – co to jest? Agencja Wrocławska. Blog. https://agencjawroclawska.pl/blog/chat-gpt-co-to-jest

Parlament Europejski. (2020, 4 września). Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania? https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200827STO85804/

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sewastianowicz, M. (2023, 3 marca). Prof. Mazurek: Lepiej nie zakazywać korzystania ze sztucznej inteligencji, raczej uczyć dobrego jej wykorzystywania. Prawo.pl. https://www.prawo.pl/student/chatgpt-na-uczelniach-wywiad-z-prof-grzegorzem-mazurkiem,520060.html

Słownik języka polskiego. (b.d.). Sztuczna inteligencja. W: Słownik języka polskiego. Pobrano 27.11.2023 z https://sjp.pwn.pl/sjp/sztuczna-inteligencja;2466532.html

Stanek, A. (2023, 23 czerwca). Parlament Europejski przyjął akt o sztucznej inteligencji. https://www.pit.pl/aktualnosci/parlament-europejski-przyjal-akt-o-sztucznej-inteligencji-1008502

Staniszewski, O. (2023, 4 kwietnia). ChatGPT w obliczu prawa: istota prawnych regulacji chatów sztucznej inteligencji. PrawoSportowe.pl. https://prawosportowe.pl/a/chat-gpt-w-obliczu-prawa-istota-prawnych-regulacji-chatow-sztucznej-inteligencji

Stępień, J. (2023, 18 czerwca). ChatGPT a przyszłość edukacji. Wszystko co Najważniejsze. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jedrzej-stepien-chatgpt-przyszlosc-edukacji

Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah Agyemang, M., Bozkurt, A., Hickey, D.T., Huang, R. i Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. Smart Learning Environments, 10(15), 1–24, https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x

Tur, H. (2023, 14 lutego). ChatGPT – co to właściwie jest? Co potrafi? Czy jest się czego bać? PCWorld. https://www.pcworld.pl/news/ChatGPT-co-to-wlasciwie-jest-Co-potrafi-Czy-jest-sie-czego-bac,444004.html

Warszycki, M. (2019). Wykorzystanie sztucznej inteligencji do predykcji emocji konsumentów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 173, 11–121. https://doi.org/10.33119/SIP.2019.173.7

Vukovic, R. i Russell, D. (2023, 8 marca), ChatGPT: Education assessment, equity and policy. Teacher. https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/chatgpt-education-assessment-equity-and-policy

Zanna, M.P. i Rempel, J.K. (1988). Attitudes: A new look at on old concept. W: D. Bar-Tal, D. i Kruglanski, A.W (red.), The social psychology of knowledge (s. 315–334). Cambridge University Press.

Opublikowane
2024-03-29
Jak cytować
Franczyk, A., & Rajchel, A. (2024). Postawy studentów wobec ChatGPT w edukacji . Horyzonty Wychowania, 23(65), 89-101. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2365.10