Sztuczna inteligencja w mediach - aspekt edukacyjny

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, zmiany technologiczne, dziennikarstwo, media, edukacja

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowań sztucznej inteligencji w mediach i ich wpływu na edukację

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczył odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na edukację mają media z zastosowaniem w nich sztucznej inteligencji? Użytą metodą była analiza danych zastanych desk research oraz przeprowadzono analizę literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: W artykule krótko scharakteryzowano teoretyczne podstawy nowych mediów i sztucznej inteligencji, uwzględniając dane z raportów. Opisano również zastosowanie sztucznej inteligencji w dziennikarstwie, a następnie rolę mediów w edukacji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza dotyczyła oddziaływania na odbiorców mediów z zastosowaniem w nich sztucznej inteligencji. Wskazane zostały wielorakie korzyści i liczne zagrożenia mające wpływ na ich aspekt edukacyjny.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: W kontekście stałej obecności mediów cyfrowych w społeczeństwie niezbędna jest edukacja medialna odbiorców. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w procesach dydaktycznych i wychowawczych używając mediów z zastosowaniem w nich sztucznej inteligencji, należy podkreślić znaczenie kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw użytkowników mediów szczególnie wobec nowych technologii.

Bibliografia

Bochyńska, N. (2023, 20 lipca). Google rozmawia z mediami. Pracuje nad narzędziem AI dla dziennikarzy. CyberDefence24. https://cyberdefence24.pl/technologie/google-rozmawia-z-mediami-pracuje-nad-narzedziem-ai-dla-dziennikarzy

Breczko, B. (2023, 17 kwietnia). Czy dziennikarze są jeszcze potrzebni? Mój ostatni artykuł napisał ChatGPT. Wyborcza.biz. https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,29639137,czy-dziennikarze-sa-jeszcze-potrzebni-moj-ostatni-artykul-napisal.html?disableRedirects=true

Filiciak, M. (2006). Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Flasiński, M. (2011). Wstęp do sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fraser, M. (2023, 14 lipca). OpenAI nawiązała współpracę z agencją Associated Press. To pierwsza taka umowa. CyberDefence24. https://cyberdefence24.pl/biznes-i-finanse/openai-nawiazala-wspolprace-z-agencja-associated-press-to-pierwsza-taka-umowa

Gałka, T. (2011). Strategie internetowe największych wydawców dzienników regionalnych w Polsce. W: K. Pokorna-Ignatowicz i J. Bierówka (red.), „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych” (s. 101–109). Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Goban-Klas, T. (2011). Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (M. Bernatowicz i M. Filiciak, tłum.). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć (S. Szymański, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kožuh, A. (2011). Stare i nowe media w dydaktyce. W: K. Pokorna-Ignatowicz i J. Bierówka (red.), „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych” (s. 166–173). Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Leonardi, P. i Neeley, T. (2023). Cyfrowy umysł. Jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji (D. Gasper, tłum.). Wydawnictwo MT Biznes.

Lindenberg, G. (2018). Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy. Wydawnictwo Otwarte.

McQuail, D. (2008). Teoria komunikowania masowego (M. Bucholc i A. Szulżycka, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

PAP. (2023, 15 czerwca). Sztuczna inteligencja to wsparcie dla dziennikarzy. https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/sztuczna-inteligencja-wsparcie-dla-dziennikarzy

Parlament Europejski. (2020, 4 września). Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania?https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/

Ponteves, H. de. (2021). Sztuczna inteligencja. Błyskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia głębokiego (Ł. Wójcicki, tłum.). Helion.

Schneider, S. (2021). Świadome maszyny. sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów (J. Bednarek, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stanford University. (2019, 30 października). HAI-AI index workshop on measurement in AI policy: opportunities and challenges. https://hai.stanford.edu/hai-ai-index-workshop-measurement-ai-policy-opportunities-and-challenges-0

Strykowski, W. (2003). Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. Chowanna, 46(1), s. 111–122.

Walsh, T. (2018). To żyje! Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty. (W. Sikorski, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Waluszko, F. (2023, 7 maja). Witamy w erze sztucznej inteligencji. Jak zmieni nasze życie? Forsal.pl. https://forsal.pl/lifestyle/technologie/artykuly/8710276,witamy-w-erze-sztucznej-inteligencji-jak-zmieni-nasze-zycie.html

Wawrzyński, P. (2014). Podstawy sztucznej inteligencji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Wrońska, M. (2016). Rzeczywistość generowana przez media – od technicznych środków kształcenia do pedagogiki medialnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 16, 25-33. https://doi.org/10.15584/eti.2016.2.2

Zinkiewicz, M. (2023, 26 września). Jak agencje informacyjne wykorzystują sztuczną inteligencję w dziennikarstwie? Twój Biznes. https://twoj-biznes.pl/sztuczna-inteligencja-w-dziennikarstwie

ZPE. (b.d.). Co to jest sztuczna inteligencja (SI). Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki. https://zpe.gov.pl/a/co-to-jest-sztuczna-inteligencja-si/DvcuwMOr

Opublikowane
2024-03-29
Jak cytować
Leja, B. (2024). Sztuczna inteligencja w mediach - aspekt edukacyjny. Horyzonty Wychowania, 23(65), 43-53. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2365.06