School‑Friendly Parents? Characteristics of Parents’ Involvement in Vocational Schools in Hungary

Słowa kluczowe: współpraca rodzicielska, zaangażowanie rodziców, zaangażowanie rodziców w naukę w szkole średniej, kształcenie zawodowe, technikum

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Naszym celem jest zbadanie zaangażowania rodziców w szkołach zarówno o wyższym, jak i niższym wskaźniku porzucania nauki i w rodzinach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Skupiamy się zarówno na szkołach zawodowych, które nie oferują matury, jak i na tych, które maturę oferują. W niniejszym badaniu wykorzystaliśmy dane z dużej bazy danych na Węgrzech.

PROCES WYWODU: W wielu międzynarodowych badaniach analizowano znaczenie zaangażowania rodziców, zwłaszcza w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Niewiele badań koncentruje się na zaangażowaniu rodziców w szkolnictwie średnim, zwłaszcza na Węgrzech, gdzie dopiero niedawno stało się ono przedmiotem badań edukacyjnych, ale związek między szkolnictwem średnim a zaangażowaniem rodziców został zbadany tylko częściowo.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Nasze wyniki pokazują, że należy poświęcić więcej uwagi tym dwóm typom szkół.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Uzyskaliśmykilka znaczących wyników. Jedną spośród badanych przeszkód uznaliśmy za relewantną. Nasze badanie ma charakter eksploracyjny i ma na celu zebranie danych i informacji na temat rodziców uczniów VET. Naszym celem było uzyskanie wyników relewantnych dla VET.

Bibliografia

Auerbach, S. (2007). Visioning parent engagement in urban schools. Journal of School Leadership, 17(6), 699–734. https://doi.org/10.1177/105268460701700602

Bacskai K. (2020). Az iskola és a család kapcsolata. Kapocs, 3(2), 13–22.

Bakker, J., Denessen, E., & Brus‑Laeven, M. (2007). Socio‑economic background, parental involvement and teacher perceptions of these in relation to pupil achievement. Educational Studies, 33(2), 177-192.

Benke, M., & Rachwał, T. (2022). The evolution of vocational education and training in Hungary and Poland 1989–2035. Hungarian Educational Research Journal, 12(3), 328356. https://doi.org/10.1556/063.2022.00061

Diamond, J.B., & Gomez, K. (2004). African American parents’ educational orientations: The importance of social class and parents’ perceptions of schools. Education and Urban Society, 36(4), 383–427. https://doi.org/10.1177/0013124504266827

Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509–532.

Epstein, J.L. (1987). Toward a theory of family‑school connections: Teacher practices and parent involvement. In K. Hurrelmann, F.-X. Kaufmann, & F. Lösel (Eds.), Social intervention: Potential and constraints (pp. 121–136). Walter De Gruyter.

Epstein, J.L., Sanders, M.G., Simon, B.S., Salinas, K.C., Jansorn, N.R., & Van Voorhis, F.L. (2002). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press. https://www.govinfo.gov/content/pkg/ERIC‑ED467082/pdf/ERIC‑ED467082.pdf

Fehérvári, A. (2016). Pályakövetési vizsgálatok a szakképzésben. Educatio, 25(1), 70–83.

Fehérvári, A. (2021). Eredményesség- és méltányosságkutatások a magyar közoktatásban Szisztematikus irodalomáttekintés 1990–2019. Iskolakultúra, 31(4), 90–108. https://ojs.bibl.u‑szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34344

Harsányi, K. (2021). A „konnekt éketút” – egy mentorprogram hatásai. Önkéntes szemle, 1(3), 72–84.

Imre, N. (2017). A szülői részvétel szerepe a tanulók iskolai pályafutásának alakulásában. [Doctoral dissertation]. Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Józsa, G. (2022). Érettségit adó szakképzésből a felsőoktatásba: a továbbtanulási szándék és a lemorzsolódási rizikófaktorok vizsgálata. [Doctoral dissertation]. Debreceni Egyetem.

Józsa, K., & Fejes, J.B. (2010). A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In A. Zsolnai, & L. Kasik (Eds.), A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai (pp. 134‒162). Tankönyvkiadó.

Kocsis, Zs., & Pusztai G. (2022). Student employment as a possible factor of dropout. Acta Polytechnica Hungarica, 17(4), 183–199.

Koltói, L., Harsányi, Sz.G., Kovács, D., Kövesdi, A., Nagybányai‑Nagy, O., Nyitrai, E., Simon, G., Smohai, M., Takács, N., & Takács, Sz. (2019). A szülők tanulmányokba való bevonódásának összefüggése az iskolai teljesítménnyel. Psychologia Hungarica Caroliensis, 7(2), 86–103.

Kozma, T. (2006). Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum Kiadó.

Lannert, J., & Szekszárdi, J. (2015). Miért nem érti egymást szülő és pedagógus? Iskolakultúra, 1, 15–34.

Nyitrai, E., Harsányi, Sz.G., Koltói, L., Kovács, D., Kövesdi, A., Nagybányai‑Nagy, O., Simon, G., Smohai, M., Takács, N., & Takács, Sz. (2019). Iskolai teljesítmény és szülői bevonódottság. Psychologia Hungarica, 7(2), 7–28. https://doi.org/10.12663/PSYHUNG.7.2019.2.2

Pusztai, G. (2004). Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Gondolat Kiadó. https://mek.oszk.hu/12100/12192/12192.pdf

Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. International Journal about Parents in Education, 1, 45–52.

Szemerszki, M. (2015): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Walker, J.M.T., & Hoover‑Dempsey, K.V. (2008). Parent involvement. In T.L. Good (Ed.), 21st century education: A reference handbook (pp. 382–391). SAGE Publications.

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Rusznák, A., & Pusztai, G. (2024). School‑Friendly Parents? Characteristics of Parents’ Involvement in Vocational Schools in Hungary . Horyzonty Wychowania, 23(66), 23-35. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.04