Edytorial: Szkoła i rodzina – współpraca, partnerstwo, zaangażowanie

Abstrakt

Współpraca szkoły i rodziny nie jest tematem nowym, jest on ciągle obecny w dyskursie o edukacji, która w XXI wieku jest postrzegana jako jeden z warunków sukcesu społeczeństw. Obserwowany i doświadczany jest duży rozdźwięk między teorią a praktyką w zakresie współpracy, dlatego istnieje potrzeba ciągłego podejmowania tych kwestii przez teoretyków i praktyków, by wypracowywać nowe rozwiązania adekwatne do specyfiki czasów, w którym przyszło nam funkcjonować. Rodzina i szkoła to dwa ważne środowiska rozwoju i wychowania. Od nich zależy w dużej mierze sukces edukacyjny dzieci i młodzieży. Szkoła, aby mogła realizować swoje zadania, musi wspólnie z rodzicami współtworzyć klimat, który będzie sprzyjał integralnemu rozwojowi uczniów, ale także umożliwi rozwój dorosłym. Współpraca to proces, który opiera się na ludzkim potencjale, i od zaangażowanych w niego osób będzie zależała jej jakość i efekty. Autorzy poszczególnych artykułów publikowanych w numerze 66 „Horyzontów Wychowania” przekonują nas, że współpraca powinna mieć na uwadze zawsze dobro ucznia, opierać się na partnerstwie, zaufaniu, dialogu, wzajemnej trosce, zaangażowaniu, które zwiększa poczucie odpowiedzialności, dążenie do tych samych celów i wartości.

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Pusztai, G., Błasiak, A., & Dybowska, E. (2024). Edytorial: Szkoła i rodzina – współpraca, partnerstwo, zaangażowanie. Horyzonty Wychowania, 23(66), 7-8. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.02