Zarys psychologicznych metod leczenia problemów związanych z lękiem

  • Krzysztof Kwapis Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie psychologicznych sposobów radzenia sobie z problemami, których istotną jest doświadczanie uporczywego lęku. Artykuł koncentruje się na takich trudnościach jak lęk paniczny, fobie, uogólnione zaburzenie lękowe, lęk społeczny, lęk egzystencjalny. Treść artykułu oprócz opisu metod terapeutycznych stosowanych przy każdym z omówionych rodzajów lęku, zawiera także ich krótką charakterystykę z podstawowy symptomami oraz przyczynami.

Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Kwapis, K. (2011). Zarys psychologicznych metod leczenia problemów związanych z lękiem. Horyzonty Wychowania, 10(19), 111-123. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/313
Dział
Artykuły tematyczne