"Mały Książę" jako forma komunikacji wychowawczej

  • Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt

Wychowanie człowieka słusznie bywa nazywane sztuką, gdyż rzeczywiście wymaga geniuszu pedagogicznego. Wychowanie to przecież podejmowanie mądrych i cierpliwych działań, dzięki którym z nieświadomego siebie i bezradnego dziecka, które kieruje się jedynie odruchami i doraźną przyjemnością, może wyrosnąć ktoś, kto potrafi myśleć i kochać. W tak rozumianym procesie wychowania decydującą rolę odgrywają oczywiście osoby, a nie programy czy podręczniki. Wychowanie dokonuje się głównie poprzez spotkanie wychowawcy z wychowankiem. W ramach spotkań wychowawczych pedagog nie musi jednak nieustannie koncentrować się na jego relacji z wychowankiem. Może i powinien opowiadać o spotkaniach innych osób, zwłaszcza o spotkaniach niezwykłych pod względem treści i przeżyć, dzięki którym osoby te zrozumiały coś istotnego i pozytywnego z tajemnicy człowieka oraz odkryły jakieś ważne kryteria ludzkiego rozwoju.

Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Dziewiecki, M. (2011). "Mały Książę" jako forma komunikacji wychowawczej. Horyzonty Wychowania, 10(19), 191-207. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/317
Dział
Artykuły Varia