Młodzi w kontekście współczesnej kultury

  • Józef Augustyn Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Obalenie komunizmu oraz wejście do Unii Europejskiej krajów bloku wschodniego zapoczątkowało stopniowe zanikanie różnic, jakie istniały jeszcze do niedawna pomiędzy młodzieżą zachodnioeuropejską a wschodnioeuropejską. Żelazna kurtyna, która podzieliła Europę na pół wieku, była przyczyną zróżnicowania postaw i zachowań młodych po obu stronach.

Uprawianie polityki i jakakolwiek działalność społeczna w krajach komunistycznych była zarezerwowana wyłącznie dla osób powiązanych z reżimem. Dlatego też zdecydowana większość młodzieży izolowała się od jakiejkolwiek działalności społecznej i politycznej. Aby zaangażować młodzież społecznie, komuniści organizowali tzw. „czyny społeczne”, np. sprzątanie wiosną parków. Był to rodzaj pracy przymusowej, znienawidzony przez młodzież i odbierany jako przejaw zniewolenia politycznego. Każda forma sprzeciwu wobec tego typu działań „społecznych” była traktowana jako wyraz odwagi i „walki o wolność”.

Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Augustyn, J. (2011). Młodzi w kontekście współczesnej kultury. Horyzonty Wychowania, 10(19), 218-231. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/319
Dział
Artykuły Varia