Współpraca nauki i biznesu w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego

  • Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Katedra Zarządzania e-mail: jkaczmarska@interia.pl
Słowa kluczowe: wiedza, innowacje, przedsiębiorczość, transfer technologii

Abstrakt

Budowa gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwa bez umiejętności kooperacji i zdolności do transferu wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Szczególne nadzieje są pokładane w rozwoju nauki, a przede wszystkim umiejętności przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Coraz większą rolę odgrywa: wiedza, kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość oraz transfer technologii. Szczególne oczekiwania są związane z mechanizmami włączania instytucji naukowych do sfery gospodarczej oraz z budową wielofunkcyjnych relacji z biznesem. Podkreśla się potrzebę pogłębienia integracji tzw. trójkąta wiedzy: nauki, edukacji i innowacyjności, a sektor nauki  i badań uznajemy za koło zamachowe gospodarki wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest ocena obecnego stanu współpracy sfery nauki i biznesu w Polsce na podstawie wyników przeprowadzonego w 2012 roku badania ankietowego, w ramach project with transnational component „The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region”, cofinanced from European Social Fund.


 

Bibliografia

Por. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, red. A. Gabryś, Warszawa 2009, s. 24.

Matusiak K., Guliński J., System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa – Poznań – Łódź –Wrocław 2010.

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, red. A. Gabryś, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2009.

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2010, s.11.

Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.

Science and technology in Poland in 2009, red. M. Mojsiewicz, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011.

Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Kaczmarska-Krawczak, J. (2014). Współpraca nauki i biznesu w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego. Horyzonty Wychowania, 13(28), 237-248. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/34
Dział
Artykuły tematyczne