Hiperlękowość przekazów informacyjnych w mediach

  • Mirosław Lakomy Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Artykuł odnosi się do tezy wybitnego niemieckiego filozofa Petera Sloterdijka, który zauważył, iż głównym celem mediów jest podniesienie adrenaliny na skalę masową. Rzeczywiście, jest dzisiaj zapotrzebowanie w społecznościach na wydarzenia tragiczne. Najlepiej sprzedają się ludzkie dramaty. Historia mediów pokazuje wiele przykładów cynicznego wykorzystywania takich zdarzeń a przestrzeń medialna zdominowana przez kilkanście kanałów telewizyjnych o zasięgu globalnym wypełnia się tą treścią w tempie błyskawicznym. Mimetyczne oddziaływanie telewizji na odbiorców sprawia, że mamy do czynienia ze zjawiskiem naśladowania złych zachowań na skalę globalną.

Opublikowane
2010-12-30
Jak cytować
Lakomy, M. (2010). Hiperlękowość przekazów informacyjnych w mediach. Horyzonty Wychowania, 9(18), 131-143. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/342
Dział
Artykuły tematyczne