Społeczne wartości komunikacji w biznesie

  • Lidia Grabias

Abstrakt

Komunikacja międzyludzka od zawsze pełniła bardzo istotną rolę w życiu społecznym. Dziedzina ta aktualnie łączy się w wyspecjalizowane systemy i należy do jednej z najbardziej popularnych przestrzeni zainteresowania współczesnego świata. Istotne znaczenie komunikacji dostrzega się w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, gdzie budzi nie tylko aktywną dyskusję teoretyków, nasila działania praktyczne, ale także angażuje coraz szersze grono ludzi upatrujących w niej możliwość realizacji indywidualnych celów. Doświadczenie to, być może związane jest również z coraz większym pragnieniem świadomego zarządzania wypowiadanym słowem czy zachowaniami oraz lansowaną przez media potrzebą pracy nad osobistym wizerunkiem. Można powiedzieć, że zasygnalizowane powyżej powody oraz wpływ, jaki posiada komunikacja na uzyskiwanie efektów, sprawiły, że doskonalenie w tej dziedzinie stało się celem ogólnie pożądanym. Wśród nauk analizujących tę dziedzinę społecznej aktywności dominującą jest socjologia komunikacji. Śledząc znaczenie komunikacji w aspekcie oddziaływania społecznego, należy stwierdzić, że wyjątkowo silną pozycję zajmuje ona w dziedzinie biznesu, bowiem funkcjonowanie świata biznesu oparte jest na ciągłym kontakcie i interakcji społecznej. W życiu gospodarczym, komunikacja w sposób szczególny dostrzegana jest też w randze przyczyniającej się nie tylko do osobistego, ale przede wszystkim ekonomicznego rozwoju..................

Opublikowane
2010-12-30
Jak cytować
Grabias, L. (2010). Społeczne wartości komunikacji w biznesie. Horyzonty Wychowania, 9(18), 207-227. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/346